Socialområdet tunes til fremtiden

Omkostningerne skal ned og bare én indgang for borgerne

ASSENS: Krav om reduktion i omkostningerne, en mere effektiv organisering samt nye opgaver indenfor handicap, psykiatri samt misbrugsområdet er grundlaget for den måde, det nye fagområde Social organiseres på i Assens Kommune.

- Det nye fagområde Social organiseres fremover sådan, at der kun vil være én Myndighedsafdeling, hvilket betyder, at borgerne kun vil have én indgang til det specialiserede socialområde, siger sundhedschef Lise Møller.

- Vi vil med denne organisering desuden få et samlet fagligt miljø på områderne handicap, psykiatri og socialt udsatte. Det betyder en styrket indsats på områderne med bedst mulig helhedsorienteret indsats, hvilket kommer borgerne til gavn.

- For vore samarbejdspartnere betyder det også, at der fremover kun vil være én myndighedsfunktion at samarbejde med, hvilket alt andet lige bør betyde, at tvivlen om hvor der skal rettes henvendelse, fremover vil blive minimeret.

Med placeringen af myndighedsfunktionen og de decentrale enheder direkte under den kommende socialchef, vurderer Lise Møller, der efter eget ønske går på pension den 1. maj 2010, at beslutningsvejene også vil blive korte og meget synlige, og det tværgående arbejde og den økonomiske styring vil kunne få en meget høj prioritering.

Måske hjemtages opgaver
Opgaver omkring alkohol og misbrug hjemtages måske
Nu hvor den overordnede organisering af Social er på plads, gås der et spadestik dybere i detailorganiseringen af fagområdet. I den næste fase skal der således ses på organiseringen og tilbuddene på henholdsvis Center for Senhjerneskadede og Center for Udviklingshæmmede.

- Desuden ligger der et meget stort arbejde forude i forbindelse med at planlægge og forberede opgaven med at kunne hjemtage opgaven vedrørende alkohol og misbrug, hvis vore politikere beslutter sig for at opsige entreprenøraftalerne med Odense og Svendborg Kommuner på disse områder, siger Lise Møller.

- Det grundlag, som vore politikere skal træffe denne beslutning på, skal vi have gjort færdig, således at det kan politisk behandles i Social og Sundhedsudvalget i april 2010.

Lise Møller pointerer desuden, at der arbejdes videre med, hvordan de anbefalinger, som politikerne har sagt god for i forbindelse med Masterplanen på Psykiatri og Misbrugsområdet, bliver ført ud i livet.

- Her er planen, at der skal etableres et Center og i den forbindelse, er vi allerede ved at udarbejde forslag til den fysiske placering, som vore politikere også vil blive præsenteret for i april, siger Lise Møller.

Stillingen som socialchef slås op i nær fremtid.

 

 

 

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt