Flere poster til danske politikere i EU's organer for kommuner og regioner

Næstveds borgmester Henning Jensen får nyt tillidshverv i EUs organ for kommuner og regioner, Regionsudvalget, i de kommende fem år

Af Thomas Jensen

Det står fast efter politiske forhandlinger i Bruxelles i går, som vil blive endeligt konfirmeret ved den formelle konstituering i dag, oplyser Region Sjællands kontor i Bruxelles til dknyt.

Henning Jensen bliver næstformand i udvalget for undervisning, forskning, kultur og sport, forkortet EDUC - et udvalg han kender fra tidligere, idet han var formand for udvalget i perioden 2002-06.

Andre danske tillidsposter i Regionsudvalget: Per Bødker Andersen, den tidligere borgmester i Kolding, bliver formand for kontaktudvalget mellem Regionsudvalget og Makedonien. Og Jens Arne Hedegaard, Brønderslev, bliver Den liberale partigruppes politiske koordinator i udvalget for regionalfondene, COTER.

Ny formand for det samlede Regionsudvalg bliver en italiener, Mercedes Bresso, der er præsident for Piemonte regionen, dvs. området omkring Turino og en af de rigeste regioner i Europa. Hun er den første kvinde i præsidentembedet i Piemonte, og hun bliver den første kvinde i spidsen for EUs Regionsudvalg.

Fuld valuta for pengene
Om arbejdet i udvalget for undervisning, forskning, kultur og sport siger Henning Jensen, at han vil lægge vægt på en videreudvikling af folkeskolen - og ikke mindst på, at undervisningen kommer til at give bedre resultater.

PISA-undersøgelserne har vist, at det er et problem i mange lande, at undervisningen giver for ringe resultater, siger han.

- Det er vigtigt, vi i kommunerne får mere ud investeringerne. Vi skal have fuld valuta for pengene, også på skoleområdet.

Et andet felt, han vil lægge vægt på, er de svage i skolen - både de svage læsere, der risikerer at ende som funktionelle analfabeter, og dem, der direkte dropper ud.

Som det fremgår af listen herunder fortsætter Henning Jensen med at følge udvalget for energi- og klimaforandringer, hvor han i sidste periode var ordfører for klimatilpasning - og fik skabt europæisk enighed om en politik, der stort set var made in KL, Denmark.

Udvalgspladser
Der er i alt ni danske medlemmer i Regionsudvalget - 3 fra Danske Regioner og 6 fra Kommunernes Landsforening, KL.

­­

Præsidiet:
Knud Andersen - suppleant: Karsten Uno Petersen
Henning Jensen - suppleant: Jens Arne Hedegaard Jensen

COTER (strukturfonde og egnsudvikling).
Henrik Ringbæk Madsen
Jens Arne Hedegaard Jensen
Tove Larsen

ECOS (økonomisk politik og social og arbejdsmarkedspolitik)
Henrik Ringbæk Madsen
Tove Larsen
Jens Christian Gjesing

CIVEX (borgerlige rettigheder, institutionelle anliggender og internationale relationer)
Knud Andersen
Per Bødker Andersen
Jens Jørgen Nygaard

NAT (naturressourcer)
Karsten Uno Petersen
Jens Arne Hedegaard Jensen
Jens Jørgen Nygaard

ENVE (energi og klimaforandringer, bæredygtig udvikling, biologisk mangfoldighed).
Knud Andersen
Henning Jensen
Per Bødker Andersen

EDUC (forskning, uddannelse, kultur og sport)
Karsten Uno Petersen
Henning Jensen
Jens Christian Gjesing

Ad hoc underudvalg for den fremtidige sammensætning af Regionsudvalget
Knud Andersen

Medlemmer af Regionsudvalg, der tidligere sad i fire år, skal fra nu af sidde i fem. Dog er det sådan for de seks kommunerepræsentanter, at de er på valg ved KLs repræsentantskabsmøde i april og derfor sidder på et foreløbigt mandat.

 

 

 

 

 

 

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt