Hjørring indgår partnerskab med SKI

Hjørring Kommune har fra nytår indgået et to-årigt partnerskab med SKI. Formålet er at bruge borgernes skattekroner så effektivt som muligt. Det oplyser CEDI, Center for Digital Forvaltning
11. FEB 2010 9.02

Partnerskabet er en aftale om åbent samarbejde mellem Hjørring Kommune og SKI, Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S, om at sikre, at Hjørring Kommune opnår de bedste mulige indkøbsaftaler af en lang række standardvarer og tjenesteydelser. Der kan være indkøbsgevinster ved både at udnytte Hjørring Kommunes egne indkøbsaftaler mere effektivt, og ved at supplere med SKI's rammeaftaler, hvor det giver bedst mening.

Hjørrings Kommunes konstituerede kommunaldirektør, Tommy Christiansen, siger:

- Vi må se i øjnene, at effektivisering i endnu højere grad er kommet på den kommunale dagsorden - og ikke mindst effektivisering af indkøb. Meget tyder på, at der ikke kommer flere penge til den kommunale sektor i den kommende tid, og bl.a. derfor kommer vores partnerskab med SKI på det helt rigtige tidspunkt. SKI's salgs- og marketingdirektør, Allan Vendelbo, glæder sig over, at partnerskabet både kan medføre besparelser og vidensudvikling.

- Partnerskabet med Hjørring kommune om indkøbseffektivisering er også vigtigt for SKI's muligheder for at opsamle viden om indkøbseffektivisering, og for at inspirere andre kommuner efterfølgende. Erfaringsindsamling og -udveksling er uhyre vigtigt for at kunne udnytte ressourcerne mest optimalt, siger altså Tommy Christensen til CEDI's nyhedsbrev.

mou

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt