Nyt forskningsprojekt i seks kommuner

Assens Kommune har taget de første skridt. Forskningens formål er en opkvalificering af den tidlige indsats over for 0-10 årige børn i kommunerne – mere viden og bedre redskaber
10. FEB 2010 22.45

ASSENS: Assens Kommune er sammen med fem andre kommuner blevet udvalgt af Servicestyrelsen til at deltage i et praksisrelateret forsknings-projekt. Formålet med projektet er at opkvalificere den tidlige indsats for udsatte børn mellem 0 og 10 år.

Projektet skal udvikle og implementere en opsporingsmetode, der har til formål at forbedre indsatsen over for udsatte børn tidligt i deres liv. Arbejdet gennemføres i nært samarbejde med seks kommuner, herunder Assens Kommune, i perioden 2010 til medio 2012.

Baggrunden for projektet er et politisk ønske om at få bedre metoder til at opspore udsatte børn tidligt. Målgruppen for projektet er især børn, der har behov for særlig støtte ifl. Loven om Social Service og Dagtilbudsloven, men omfatter også børn, hvis udvikling synes truet, og hvor særlig opmærksomhed kræves for at undgå mere indgribende indsatser på et senere tidspunkt.

I projektet vil der bl.a. være fokus på det tværfaglige samarbejde, her-under dialogen mellem dagtilbud og skoletilbud - og overgange fra dagpleje til daginstitution - og fra dagtilbud til skole.

Denne proces begyndte allerede 1. august 2009, hvor der i Assens Kommune blev etableret otte tværfaglige teams bestående af  psykologer fra PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), skoleledere, daginstitutionsledere, dagplejeledere, sagsbehandlere og sundhedsplejersker.

De tværfaglige teams mødes en gang om måneden for at give konsultativ vejledning til de medarbejdere, som er bekymret for et barn, og som gerne vil vende denne bekymring i det tværfaglige team.

En tidlig opsporing kan på sigt være med til at reducere udgifterne til mere omfattende foranstaltninger, som f.eks. anbringelse uden for hjemmet.

Forskningsdelen af projektet ledes af AKF (Anvendt Kommunal Forskning) og udføres i samarbejde med Udviklingsforum I/S og EVA (Danmarks evalueringsinstitut).

- Jeg mener, at dette projekt i høj grad vil være med til at styrke indsatsen overfor udsatte børn i Assens Kommune. Det er efter min mening en stor fordel at kombinere forskning med konkrete praktiske erfaringer, siger Mogens Mulle Johansen (SF), formand for Børne- og Undervisningsudvalget og fortsætter:

- Selvom projektet overordnet er sat i gang af Servicestyrelsen, er vi som kommune i høj grad med til at påvirke arbejdsmetoden - hvilket har været en vigtig grund til, at vi gerne ville være med i projektet.

Udover midler til forskningsinstitutionerne er der afsat 12 mill. til det samlede projekt, hvoraf der er bevilget 2 mill. til projektet i Assens Kommune. Midlerne er bevilget gennem Servicestyrelsen.

mou

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt