Et netværk af ladestationer i løbet af 2010

Høje-Taastrup satser hårdt på at gøre det praktisk muligt at køre i el-bil. Infrastruktur for elbiler bliver i løbet af de kommende år udbredt til hele kommunen og koblet med Høje Taastrup Station, et af landets vigtigste knudepunkter for pendlertrafik

HØJE-TAASTRUP: I Høje-Taastrup begynder et netværk af ladestationer at vokse frem i løbet af 2010, så det bliver praktisk muligt at eje elbil i kommunen. Fra store dele af forstæderne vil man kunne pendle klimavenligt til København ved at parkere elbilen ved en ladestander på Høje Taastrup Station og fortsætte herfra med toget.

Better Place er udset til at hjælpe Høje-Taastrup Kommune med at skabe infrastrukturen for elbiler, og der er indgået en aftale mellem de to.

- Det er en aftale, som gør det muligt for os at realisere vores ambitiøse mål på klimaområdet. Netværket af ladestandere skal binde vores nye CO2-neutrale bydel sammen med resten af kommunen, og aftalen understøtter vores muligheder for at konvertere kommunens bilpark til elbiler, siger Michael Ziegler (C), borgmester i Høje-Taastrup Kommune.

Høje-Taastrup Kommune har besluttet at reducere CO2-udledningen med 10 pct. inden 2013. Det skal bl.a. ske ved at gøre det muligt at skifte benzinbilen ud med en elbil, men også med en række andre banebrydende tiltag.

Med energirenovering i kommunens egne bygninger er Danmarks største ESCO-projekt målt i kvadratmeter i gang. Samtidig har 2000 private husstande fået kortlagt deres varmetab, og lokale aktører samarbejder om at kunne tilbyde pakkeløsninger, så borgerne kan få rådgivning, energirenovering og finansiering på den mest effektive måde.

Den bæredygtige livsstil bliver i endnu højere grad mulig med et af Danmarks største klimaprojekter, den nye CO2-neutrale bydel Vision Gammelsø med ca. 2500 projekterede boliger ved Hedehusene. EU støtter projektet, som skal udvikle innovative, energirigtige løsninger i form af passivhuse, solfangeranlæg mv.
 
Søren Eriksen, administrerende direktør for DSB, er glad for, at den klimavenlige transport er prioriteret højt i en kommune, der huser en af landets travleste stationer. DSB og Better Place er allerede godt i gang med et pilotprojekt, der skal tilbyde de mange togpendlere fra Høje Taastrup Station en elbil det sidste stykke vej til slutdestinationen i Storkøbenhavn:

- Jeg er imponeret over kommunens dedikerede arbejde med at reducere sine klimapåvirkninger. Og da Høje-Taastrup Station er én af landets vigtigste togstationer, glæder det mig også, at dagens aftale giver endnu bedre mulighed for at tilbyde ikke blot kommunens indbyggere, men også dens mange udefrakommende togpassagerer, et stærkt tilbud om klimavenlig persontransport, siger Søren Eriksen.

Aftalen betyder, at Høje-Taastrup Kommune og Better Place i 2010 udruller en infrastruktur til opladning af elbiler. Arbejdet begynder med at:

• kortlægge de steder, hvor ladestandere og eventuelle batteriskiftestationer kan placeres,
• indlede arbejdet med at sikre en stærk infrastruktur for elbiler - bl.a. i den kommende CO2-neutrale bydel Vision Gammelsø/Hedehusene og ved kommunens togstationer,
• tage højde for en gradvis konvertering til elbiler i planlægningen af kommunale anlæg.

mou

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt