Borgmester: Ejerskab om flyvestation skal på plads

Furesø bakker op om borgerhenvendelse til forsvarsministeren og ønsker også, at forsvaret åbner for offentlig adgang til naturområderne på flyvestationen

FURESØ: Usikkerheden om det fremtidige ejerskab bør ikke stå i vejen, mener borgmester Ole Bondo Christensen (S).

- Vi går gerne i dialog med forsvaret om en praktisk løsning, så gående og cyklister kan få glæde af de store naturværdier på de centrale dele af flyvestationsområdet.

Det slår borgmester Ole Bondo Christensen, fast forud for et møde i marts med forsvaret om fremtiden for Flyvestation Værløse.

Siden forsvaret forlod området i 2008, har det været indhegnet og stået ubenyttet hen. Det fik i sidste måned lokale repræsentanter for Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet til at sende et brev til den øverst ansvarlige for flyvestationen, forsvarsminister Søren Gade, med en opfordring om at fjerne hegnet.

Forsvarligt at åbne
- Vi støtter henvendelsen til forsvarsministeren og ønsker også, at forsvaret åbner det store, grønne område, kaldet Kilen, på flyvestationen for offentligheden. Det skal ske på en forsvarlig måde. Skrøbelige bygninger og afværgeanlæg mv. skal fortsat være hegnet ind. Det vil vi tale med forsvaret om på mødet i marts. Samtidig vil vi søge at forhandle os frem til en langsigtet løsning på de uløste økonomiske spørgsmål omkring kommunens eventuelle overtagelse af hele flyvestationen.

Flyvestation Værløse indgik som en del af aftalen om kommunesammenlægningen, men den formelle overdragelse har endnu ikke fundet sted på grund af uenighed om bl.a. oprydningen efter forureningerne.

Om to uger mødes Furesø Kommune med indenrigs- og socialminister Karen Ellemann (V) for at drøfte en genforhandling af Furesøaftalen, der i sin tid dannede det økonomiske grundlag for sammenlægningen af Værløse og Farum kommuner. I den forbindelse vil betingelserne for en overtagelse af flyvestationen også indgå.

Fakta om flyvestationen:

  • Flyvestations-området er på 450 hektar
  • Hangarerne er på mere end 35.000 kvadratmeter, og de øvrige bygninger er på mere end 50.000 kvadratmeter
  • Furesø Kommunes planer omfatter etablering af et center for dansk filmproduktion i nogle af de store hangarer
  • I planerne er der plads til virksomheder inden for mode og design, uddannelsesinstitutioner og tekniske virksomheder i tilknytning til filmproduktion
  • Kommunens planlægning åbner samtidig mulighed for bygning af 430 boliger. Langt hovedparten af området vil efter planerne fortsat ligge hen som åben natur til gavn for alle borgeres rekreative brug

tj

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt