Cekic frygter nye Tønder- og Mou-sager

SF kalder minister i samråd efter Kalundborgs spareplaner og foreslår en mere solidarisk refusion for kommunernes udgifter til anbringelser af børn og unge
10. FEB 2010 12.01

KALUNDBORG: SFs socialordfører Özlem Cekic er dybt bekymret over, at Kalundborg Kommune nu igen vil skære på hjælpen til de udsatte børn. Hun foreslår, at de mest belastede kommuner får refusion for deres udgifter til anbringelser og vil nu indkalde socialministeren i samråd.

Kalundborg kommune skal finde besparelser for et tocifret millionbeløb på børneområdet, og et notat som DR-nyheder omtaler i dag viser, hvordan kommunen har tænkt sig, at spare på hjælpen til de udsatte børn. Der skal endnu engang skæres bla. på anbringelses-området, psykologbehandling, efterskoler, familiebehandling og aflastningspladser.

- Det er i strid med lovgivningen, hvis man lader økonomiske hensyn afgøre hvilken hjælp en kommunes udsatte børn kan få. Hvis f.eks. et misbrugt barn har brug for psykologhjælp eller anbringelse uden for hjemmet skal det have den hjælp - uanset hvad!, siger Özlem Cekic.

- Hvis vil lader stå til, kan vi være sikre på, at der kommer nye sager som Tønder-sagen eller Mou-sagen, hvor kommunerne på grund af ressourcemangel ikke opdager eller hjælper de udsatte børn før det er alt for sent.

- Det er dybt bekymrende, og Kalundborg kommune er med stor sandsynlighed kun den første af mange kommuner, som også i år bliver tvunget til at lade de mest udsatte børn betale prisen for regeringens skatteloft/udgiftsloft, forudser hun.

SF foreslår, at man indfører mulighed for en mere solidarisk refusion for kommunernes udgifter til anbringelser, således at alle udsatte børn med behov for anbringelse uden for hjemmet kan få den hjælp de har behov for, selvom de bor i økonomisk pressede kommuner.

Özlem Cekic vil indkalde ministeren i samråd for at høre, hvordan hun vil sikre, at kommunerne ikke tvinges til at lade økonomiske hensyn gå foran de udsatte børns tarv.

ka

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
DK Job
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt