Kalundborg flyder ovenpå under krisen

Under højkonjunkturen voksede antallet af virksomheder med 70 procent - pænt over landsgennemsnittet. Og nu under krisen er kun fem procent af fuldtidsjob'ene forsvundet
10. FEB 2010 10.26

KALUNDBORG: Kalundborg Kommune er hjemsted for etablering af flere nye virksomheder end i resten af landet. Under højkonjunkturen i 2003-2006 blev antallet af nye virksomheder i kommunen forøget med mere end 70 procent, hvilket er markant over landsgennemsnittet. Det er én blandt flere positive oplysninger, der kan læses i en ny erhvervsprofil for Kalundborg Kommune.

Erhvervsprofilen er udarbejdet af eStatistik på baggrund af oplysninger fra Danmarks Statistik. Erhvervsprofilen skal give politikere og embedsmænd i Kalundborg Kommune, samt Kalundborgegnens Erhvervsråd, bedre arbejdsredskaber i det fremtidige arbejde med erhvervspolitikken.

- Erhvervsprofilen bekræfter, at Kalundborg Kommune er en god kommune at etablere virksomhed i. Profilen giver os desuden uvurderlig viden om erhvervstendenser nu og i fremtiden, siger borgmester Martin Damm (V).

Kalundborg Kommune har en lidt lavere andel af beskæftigede i alderen
16-66 år end landsgennemsnittet - til gengæld medfører kommunens
erhvervsstruktur, at der ikke er så mange borgere som har mistet jobbet under den nuværende recession. Kun 5 procent af  fuldtidsstillingerne er forsvundet og det placerer Kalundborg blandt de, der har klaret krisen bedst i Danmark.

Den klart største gruppe af beskæftigede i den private sektor arbejder
inden for 'Bygge og Bolig'. Det næststørste erhverv er 'Øvrige erhverv', der dækker over handel, finansiel virksomhed m.m.

'Medico og sundhed' er det tredje største erhvervsområde med 18,7
procent. Dette område er Kalundborgs mest specialiserede
erhvervsområde. I resten af landet er der kun under fem procent der er
beskæftiget inden for dette område.

- Medico og sundhed er et af de erhvervsområder, hvor Kalundborg
Kommune adskiller sig tydeligt fra andre kommuner. Her har vi stor
kompetence, erhvervslivet er i front, og det er et område, hvor vi har
yderligere udviklingsmuligheder, siger Martin Damm.

mou

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt