Nærvær gav mindre sygefravær

Et fald i sygefraværet, svarende til 3,8 mio. kr., er den synlige effekt af Fredensborg Kommunens indsats for at fremme nærvær

FREDENSBORG: Siden 2007 er sygefraværet i hele Fredensborg Kommune faldet fra 5,63 pct. til 5,40 pct.. Omregnet til kroner og ører svarer det til 3,8 mio. kr. plus de sparede sygedagpenge og vikarudgifter.

Forud for projektet viste en analyse, at ledere og medarbejderrepræsentanter var usikre på, hvordan fravær skulle håndteres. Dette havde ført til, at der var mange forskellige fraværskulturer. Det var et emne, mange ikke havde forholdt sig til i den nye kommune.
"Fra Fravær til Nærvær" var et projekt, som indeholdt flere elementer, der tilsammen ændrede fraværskulturen. Det gælder bl.a.:

• Ejerskab hos ledere og medarbejdere: Projektet var forankret i hovedudvalget, men lederkredsen af decentrale ledere var tæt involveret, navnlig i implementeringen.
• Klare og fælles retningslinjer: Der blev udarbejdet en kortfattet vejledning til alle ledere og medarbejdere, som klart og enkelt ridsede de vigtigste retningslinjer op. Fx at det ikke er okay at melde sig syg pr. sms, og at sygdom ikke er en privat sag, men noget vi er i dialog omkring.
• Redskaber: Vejledningen indeholdt også håndgribelige redskaber bl.a. til at vurdere egen fraværskultur og til de forskellige samtaler i forbindelse med fravær.
• Sparring og undervisning: Det personalejuridiske team har en tæt opfølgning på fraværet på de enkelte arbejdspladser. Endelig underviser teamet bl.a. ledere og medarbejderrepræsentanter i personaleforhold.

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt