Grønnere drift i Gladsaxe

Driftsafdelingen i Gladsaxe Kommune har arbejdet målrettet på at blive mere miljørigtige. Resultaterne har været så gode, at afdelingen igen er blevet miljøcertificeret

Spraydåserne bliver nu tømt helt, affaldssorteringen er blevet væsentligt bedre og så er der kommet mere fokus på miljøet, når der bliver købt nye biler.

Driftsafdelingen i Gladsaxe Kommune, der servicerer de kommunale institutioner, bygninger, veje og anlæg samt Genbrugsstationen, har det seneste halve år arbejdet sig hen mod en mere miljørigtig planlægning, drift og kontrol. Arbejdet har ført til, at Driftsafdelingen igen har fået tildelt miljøcertifikatet ISO 14001.

Miljøcertifikatet ISO 14001 er en international standard for miljøledelse, der fastsætter nogle krav til organisationers miljøarbejde. For at opnå certificeringen skal der på ledelsesplan arbejdes struktureret med miljørigtig planlægning, iværksættelse og drift samt kontrol og korrigerende handlinger.

Desuden forpligter ledelsen sig til løbende at arbejde for miljømæssige forbedringer, forebyggelse af forurening og overholdelse af relevant miljømæssig lovgivning.

Miljøcertificeringen af Driftsafdelingen er i tråd med kommunens Agenda 21-miljøplan, der indeholder visioner og mål for miljøarbejdet på en lang række områder, som for eksempel daginstitutioner, skoler, ældre, biblioteker, idrætsanlæg. Planen lægger også op til et miljøsamarbejde både internt i kommunen og i forhold til borgere, virksomheder og foreninger i Gladsaxe.

- Det er vigtigt, at vi som kommune handler miljørigtigt, når vi også stiller krav til vores omverden. Certificerings-processen har øget vores opmærksomhed på at tænke miljøet ind i alt, hvad vi gør. Nu bliver udfordringen at holde fast i de gode vaner, og her har vi fået nogle gode ledelsesmæssige værktøjer, der kan holde os på sporet, siger miljøkonsulent i Driftsafdelingen Marianne Klug-Andersen.

For at bevare miljøcertificeringen, skal Driftsafdelingen løbende opdatere med sine miljøledelsessystemer. Afdelingens miljøarbejde bliver to gange årligt set efter i sømmene. Den ene gang eksternt af certificeringsmyndigheden og den anden gang internt. Her har Driftsafdelingen valgt at gøre brug af miljøekspertisen i kommunens Miljøkontor.

mou

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt