SFI undersøger folkeskolen

SFI afsætter 40,5 millioner til et nyt Center for Strategisk Uddannelsesforskning, som SFI er en del af. Derudover er der penge til et SFI-projekt om effekten af ledelse og undervisning i folke- og privatskolerne
9. FEB 2010 14.22

Uddannelse er blevet et stort forskningsområde på SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, efter det Strategiske Forskningsråd i december 2009 uddelte 67 millioner kroner til forskning i netop uddannelse og kompetenceudvikling. En stor del af bevillingen (40,5 millioner) går til et nydannet Center for Strategisk Uddannelsesforskning.

Centret er et samarbejde mellem bl.a. DPU, SFI, Århus Universitet og en række store udenlandske universiteter. Det nye center skal gennem en række forskningsprogrammer sætte fokus på problemstillinger omkring folkeskolen.

SFI's forskningschef, Paul Bingley, skal lede et af forskningsprogrammerne. Det skal analysere hele forløbet fra børnehaveklasse til folkeskolen er gennemført. Leder af SFI Campbell, Mette Deding, er også med i et projekt sammen med forskere fra DPU, som undersøger effekten af at give lærere kurser i klasseledelse; kan det ses på elevernes præstationer?

Mens størstedelen af de 67 millioner altså bevilges til Center for Strategisk Uddannelsesforskning, går de resterende penge til to projekter. Èt af disse projekter bliver ledet af professor Søren Winter fra SFI. Han har - sammen med både danske og internationale samarbejdspartnere - fået 15 millioner til et fireårigt projekt, der skal undersøge effekten af forskellige former for skoleledelse og undervisning.

- Ledelsesopgaven i skolerne er svulmet op, så det formentlig er umuligt for skolelederen at dække alting selv. Derfor uddelegerer mange skoleledere en del af opgaven. Og det kan gøres på flere forskellige måder. Tilsvarende har skoleledere forskellige strategier i forhold til undervisningen. Nogle lægger vægten på at skabe gode betingelser for, at lærerne kan tilrettelægge undervisningen, mens andre engagerer sig i skolens pædagogiske linje og metoder. Men vi savner viden om, hvilken betydning de forskellige former for ledelse har for, hvordan eleverne klarer sig, siger Søren Winter.

Forskerne skal måle effekten af skoleledelsen og undervisningen på gennemførelsen af 9. klasses afgangsprøve og herunder elevernes præstationer i dansk og matematik. Alle skoler med 9. klasse skal indgå i undersøgelsen, som skal være færdig i 2013.

mou

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt