Kæmpe motorssportscenter på vej ved Esbjerg

Nordeuropas største motorsportscenter er kommet et væsentligt skridt tættere på realisering. Esbjerg Kommune har - efter fire års arbejde - lavet en VVM-tilladelse for opførelsen af Korskro Motorsportscenter

ESBJERG: Esbjerg Kommunes Plan & Miljø udvalg har på sit møde 9. februar 2010 vedtaget at anbefale Byrådet, at der gives en VVM-tilladelse til Motorsportscenter Danmark ved Korskroen.

Der har, siden byrådet i 2005 bad Ribe Amt om at skabe plangrundlaget for Korskro Motorsportcenter, været gennemført omfattende miljøundersøgelser. Undersøgelserne skal sikre viden om konsekvenserne af projektet. En vigtig del af VVM-redegørelsen har været inddragelse af både myndighederne og befolkningen.

- Vi har haft en høringsperiode og møder med berørte naboer i starten af 2009 og der er kommet 83 indsigelser. De har alle været grundigt behandlet så vi er sikre på, at der ikke var noget vi havde overset eller som burde gøres anderledes. På den baggrund indstiller vi til byrådet, at der gives en VVM-tilladelse til Motorsportscentret og at vi ændrer Kommuneplanen så den kan rumme projektet, siger John Snedker (A), der er formand for Plan og miljøudvalget.

Sagen er opstået på baggrund af Esbjerg Kommunes ønske om at skabe mulighed for etablering af Nordeuropas største motorsportscenter, der kan tilbyde faciliteter til et stort udvalg af motorsportens discipliner for både voksne og unge.

Et motorsportscenter kræver pga. sin størrelse og potentielle miljøpåvirkninger, herunder støj, særdeles grundige overvejelser vedrørende placeringsmuligheder og ud fra en vurdering af alternativer har man fundet, at Korskroen er det bedst egnede sted.

Næste fase er, at lokalplanforslaget bliver justeret og vedtaget. Derefter overdrages projektet til Kultur & Fritidsudvalget, der skal udarbejde en handleplan for etablering af Korskro Motorsportscenter. En vigtig del af denne plan er at tilvejebringe et økonomisk grundlag for projektet, fx via private investorer og andre måder at finansiere projektet på.

mou

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt