4 kilometer lang fjernvarmetunnel taget i brug

Uden at byens borgere har mærket noget til anlægsarbejdet, er hovedforsyningen af fjernvarme fra Amagerværket til det indre København nu opgraderet og lagt ned i en 4 km lang tunnel
9. FEB 2010 12.01

Så uanset hvor længe og hvor kraftigt frosten bider, er der rigelig kapacitet til at opvarme hovedstadens boliger.

Først var der Storebæltstunnellen. Så kom Metrotunnellen. Og nu har vi også fået en moderne fjernvarmetunnel, der i en dybde af 42 meter løber lige fra Amagerværket via Adelgade til Fredensgade (Fredenspark). Fjernvarmetunnellen har en diameter på 4,2 meter - kun halv meter meter mindre end Metrotunnellen - og en længde på i alt 4 km.

Det er dermed Danmarks tredjestørste tunnel og den absolut største af sin art. Københavns Energi's varmeforsyning er bygherre på projektet, hvor den tekniske installation har en samlet pris på cirka 270 mio. kroner. En entreprise der blev udført af Kemp & Lauritzen koncernen. Hvor L&H-Rørbyg A/S stod for rør- og stålarbejdet, tog Klimodan A/S sig af ventilationen og Kemp & Lauritzen El-installation A/S udførte el-installationerne, oplyser L&H-Rørbyg.

Mange store rør på snæver plads
Det er bestemt ingen rutineopgave at fremføre seks varmtvands- og damprør i dimensioner fra DN300 til DN1000 plus to ventilationskanaler i ø500 b i en tunnel på 4,2 meter i diameter. Derfor var L&H-Rørbyg, der har løst mange krævende opgaver for Københavns Energi gennem de sidste 30 år, også et naturligt valg som samarbejdspartner.

- Selv om vi har været med på andre typer af tunnelprojekter, og tilmed kunne trække på intern erfaring fra en tidligere fjernvarmetunnel, var der tale om en opgave, som stillede meget høje krav til såvel logistik som innovation, fortæller projektleder Lars Andersen fra L&H-Rørbyg.
På grund af opgavens unikke karakter blev L&H-Rørbyg nødt til at udtænke nye arbejdsgange og metoder til de fleste processer.

- Der var jo ikke megen plads at give af i tunnellen," siger Lars Andersen. Og for at overholde tidsplanen var vi nødt til at have flere processer kørende med den rette tids- og afstandsmæssige forskydning, dvs. afmærkning og boring, opsætning af stativer, trækning af rør osv. Med op til 2½ km mellem skakterne var det især vigtigt, at de enkelte hold havde det helt rigtige materiel og værktøj med ned i tunnellen for hver dag. Det var nemlig ikke muligt at komme forbi de øvrige hold, hvis man havde glemt noget. Desuden skulle tingene pakkes i den helt rigtige rækkefølge, for at de kunne håndteres på den snævre plads.

Nytænkning nødvendig
Under arbejdet med fjernvarmetunnellen opfandt L&H-Rørbyg en lang række nye hjælpeværktøjer. Et af de vigtigste var en specialkonstrueret borelære, der kunne køre gennem hele tunnellen og opmærke til både rørstativer og til skinner til et materiel- og inspektionstog. For hvert stativ skulle der bores ikke mindre end 32 store huller, og rørføringen måtte højst afvige 1 mm fra den projekterede linje pr. 20 meter tunnel. De specielt konstruerede stålstativer blev monteret med 10 meters mellemrum gennem den 4 km lange tunnel.

Heldigvis fungerede principperne bag borelæren perfekt i praksis. At få svejset og fremført rørene i tunnellen var heller ingen nem opgave. De 16 meter lange og 3 tons tunge fjernvarmerør skulle sænkes ned i skakterne i en vinkel på 40 grader for lige akkurat at kunne klemmes ind på fripladsen. Herefter blev de svejset i skakten og trukket "en længde frem" for hvert rør. Damprørene fulgte samme proces, men da der her var tale om en stål-i-stål konstruktion (damprør med en udvendig stålkappe på ø1000) vejede et rør på 16 meter hele 9 tons.

For sektionen mellem Amagerværket og Adelgade betød det, at der til sidst skulle trækkes 2½ km rør med en samlet tonnage på over 1.400 tons. Med 5-6% rullemodstand krævedes der altså en samlet trækkraft på cirka 80 tons. Og når det største vejerspil i Danmark kun kunne trække 20 tons, skulle der en del 'modificering' af teknikken til. Det blev løst ved hjælp af et specialdesignet udvekslingssystem med kasteblokke, som kunne fungere på den meget snævre plads i tunnellen.

Færdig til tiden - og klar til ny tunnel
Takket være innovation og en velfungerende logistik lykkedes det L&H-Rørbyg at rykke 40-50 meter frem hver dag og dermed opfylde kontrakten inden for den normerede tid. Og trods tempoet sikrede de meget præcise metode-beskrivelser samtidig, at der ikke skete en eneste ulykke i forbindelse med de tunge og besværlige processer med håndtering af rør og stålstativer. For Lars Andersen har det været en meget hektisk, men også meget givende proces:

- Vi kaster os hellere end gerne ud i et nyt tunnelprojekt igen, men mange af de nye erfaringer og værktøjer, som vi har udviklet i forbindelse med fjernvarmetunnellen, kan vi også overføre til andre store projekter. Det glæder vi os meget over.

tj

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt