Århus sparer på energien

AffaldVarme Århus skal i alt spare 44.000 MWh i 2010
KORT NYT9. FEB 2010 8.42

ÅRHUS: Det svarer til mere end 2.000 enfamiliehuses varmeforbrug, skriver kommunen.

Århus Kommune har en klimastrategi, der går ud på at gøre Århus CO2-neutral i 2030. Endvidere har AffaldVarme Århus fået et øget energisparekrav fra staten.

Derfor skal der gennemføres betydelige årlige energibesparelser, og de skal primært foregå ude ved kunderne. Den pålagte besparelse i 2010 er på i alt ca. 44.000 megawatt-timer - eller det samme, som godt og vel 2.000 enfamiliehuse bruger i varme.

Rådmanden for Teknik og Miljø, Laura Hay (V), erkender, at det er betydelige mængder, men hun ser optimistisk på mulighederne for at gennemføre besparelserne:

- Hvis målsætningen skal nås, sker det ikke uden, at vi alle sammen gør en ekstra indsats. Og vi vil gå langt for at hjælpe borgerne, som ud over at hjælpe miljøet også kan spare penge ved at spare på energien. F.eks. kan man få gratis hjælp fra AffaldVarme Århus' energi- og fjernvarmerådgivere, og det er også muligt at få tilskud til energiforbedringer, siger hun.

tj

 

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt