Tilskud til høreapparater dræner kommunekasserne

Kommunerne kræver nu ordningen, der har eksisteret i 10 år, ændret, fordi ordningen forgylder private klinikker og giver længere ventetider
9. FEB 2010 8.27

- Hvis hensigten var at gøre den offentlige sektor ringere og den private rigere, er det lykkedes. Men hvis hensigten var at korte ventetiderne ned til gavn for patienterne, er ordningen en fiasko, siger Dorthe Laustsen (SF), rådmand i Århus Kommune til Politiken.

Aabenraas borgmester Tove Larsen (S), der er formand for social- og sundhedsudvalget i KL bakker hende op, men der er meget ideologi i det, mener hun.

Tilskudsordningen blev indført under Nyrup-regeringen i 2000 for at afkorte ventetiderne til de offentlige høreklinikker. Folk, der skulle have et høreapparat, fik mulighed for at vælge mellem en offentlig og en privat klinik. Valgte de den private løsning, fik de et tilskud med fra deres kommune.

Tilskuddet er vokset fra 3.000 kroner til 6.230 kroner. Tilskudsordningen har medført et sandt boom i antallet af private høreklinikker, der er skudt op som paddehatte over hele landet. I 2001 var der 41 klinikker - i dag er der 145.

Ventelisterne til de offentlige klinikker er der dog stadig. I Århus er ventetiden fx 62 uger. Det skyldes bl.a., at personalet  flygter til det private område, der betaler højere lønninger.

Alene i 2010 har kommunerne budgetteret med 520 millioner kroner til høreapparater - heraf går 93,5 millioner kroner til de tilskud, borgerne skal have med til de private klinikker

                                                                                       tj

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
DK Job
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt