Århus ruster sig til kamp om fremtidens arbejdskraft

Som følge af finanskrisen er ledigheden øget og rekrutteringssituationen på kort sigt ændret, men på længere sigt har kommunerne en stor rekrurings-udfordring

ÅRHUS: Inden 2017 er en tredjedel af Århus Kommunes medarbejdere gået på efterløn eller pension. Derfor er kommunen nødt til at gøre en ekstra indsats for at tiltrække arbejdskraft i de kommende år. Århus Kommune vil som en attraktiv arbejdsplads komme med opfordringen: Vær med!

  • Over 40 pct. af de nuværende ansatte pædagoger, lærere og SO-SU'er forventes at have forladt deres kommunale arbejdsplads inden år 2014
  • Kommunerne kommer de næste 10 år til at mangle ca. 40.000 medarbejdere (ca. 2.000 i Århus Kommune)
  • Over halvdelen af kommunernes nuværende ledere går på pension inden for de næste 10 år

- Vi kommer simpelthen til at mangle hænder og i ekstrem høj grad til at mangle ledere. Så selv om finanskrisen har givet os et pusterum, er det kun en stakket frist - vi kan ikke løbe fra demografien. Vi er nødt til at bruge krudt på at markedsføre os selv som en attraktiv og spændende arbejdsplads, for ellers kan vi som kommune ikke længere levere den service, borgerne efterspørger, siger stadsdirektør Niels Højberg.

Århus Kommune vil derfor fremover bruge ekstra kræfter på at udvik-e sig som en attraktiv arbejdsplads. Alt dette er et led i det nye 'employer brand', som skal være med til at fastholde de nuværende med-arbejdere samt tiltrække ny arbejdskraft til kommunen.

Den forstærkede indsats sker under sloganet: 'Århus - en by i bevægelse - VÆR MED!'. Markedsføring og branding får tit skyld for at være flotte ord uden bund i virkelighedens verden. Niels Højberg lægger vægt på, at Århus Kommune ikke sælger varm luft.

Den 'sande' historie
- Vi skal fortælle den rigtige og sande historie om Århus Kommune som en god og spændende arbejdsplads for rigtig mange mennesker. Men vi skal også være ærlige om de mange dilemmaer i dagligdagen. Det er samtidig historien om en by i kraftig udvikling. Og vi skal turde sige: Kom og vær med, kom og vær stolt af din by, siger Niels Høj-berg.

Et af de kommende tiltag er et nyt jobsite på Århus Kommunes nye hjemmeside, der skal lanceres den 1. marts. Der kommer ligeledes et nyt jobannonce-koncept, der i samspil med eksterne og interne kampagner skal promovere kommunens nye 'Vær med'-kampagne.
Initiativerne udvikles løbende og i samarbejde med kommunens MED-system.

Eksempler på VÆR MED-initiativer:

Jobsite
På kommunens nye hjemmeside lanceres et nyt jobsite med ledige stillinger, udviklingsmuligheder, personalegoder mv.

Jobmesser
Med en helt ny fælles messestand vil Århus Kommune fremstå som en attraktiv arbejdsplads over for potentielle medarbejdere på messer og uddannelsesinstitutioner.

Jobannoncer
Århus Kommune får et nyt jobannoncedesign. 'Vær med' er en bærende del af designet og vil altid ses på jobannoncer, både i trykt ud-gave og på nettet.

Kampagne i bybilledet
I løbet af 2010 vil kommunen afvikle forskellige kampagner med 'Vær med' slogan - annoncer, plakater, bannere m.m.

Medarbejderevent
Århus Kommune vil arrangere en række medarbejderevent, som skal være med til at skabe fællesskab på tværs af de forskellige medarbej-dergrupper, f.eks. DHL-stafet og foto-konkurrence.

Velkomst af nye medarbejdere
Der vil blive udarbejdet særligt velkomst-materiale til nye medarbej-dere i Århus Kommune.

tj

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt