Når ældre drikker

80 medarbejdere i Hjemmeplejen opkvalificeres til tidlig opsporing af ældre storforbrugere
8. FEB 2010 9.05

HOLSTEBRO: 80 medarbejdere i Hjemmeplejen i Holstebro Kommune er onsdag den 10. februar samlet på Holstebro Handelsskole til en temadag om 'Ældre og alkohol'. Formålet med temadagen er at give de medarbejdere, der arbejder med ældre, en større viden om alkohol og dens virkning for denne gruppe af borgere.

Kommunen ønsker at opkvalificere medarbejderne i ældre-og hjemmeplejen til en tidlig opsporing af ældre storforbrugere/misbrugere af alkohol og de problemer, som forbruget kan afføde.

- Problemer som følge af ældres storforbrug af alkohol kan fylde meget hos pårørende og de professionelle, der omgås de ældre i dagligdagen. Det kan være svært for plejepersonalet at håndtere de dilemmaer, der opstår, når de oplever ældre med et problematisk forbrug af alkohol. Personalet kommer jo ofte i de ældres eget hjem, hvor det kan være grænseoverskridende at tale om et stort alkoholforbrug, siger alkoholkoordinator Chanette Vognsen.


- Det er legalt at drikke alkohol, og mange betragter det som et privat anliggende. Vi vil gerne klæde medarbejderne i Hjemmeplejen på til bl.a. at tackle disse dilemmaer. Det understreger behovet, at ikke færre end 80 medarbejdere har tilmeldt sig temadagen.

På temadagen den 10. februar vil deltagerne bl.a. blive undervist i tidligt opsporing og samtaletræning samt udarbejdelse af alkoholpolitikker. Den ekstra fokus på ældre og alkohol skal bl.a. ses som et led i, at Holstebro for to år siden af Sundhedsstyrelsen blev udpeget som modelkommune i indsatsen for at forebygge misbrug af alkohol. Holstebro er en af de 12 kommuner i landet, der deltager i Sundhedsstyrelsens 3-årige projekt med titlen 'Alkoholforebyggelse i kommunen'.

 

 

 

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt