Udvikler nye sociale tilbud

Århus Kommune og Region Midtjylland i samarbejde om udvikling af sociale tilbud
5. FEB 2010 10.43

Århus Kommune og Region Midtjylland etablerer et nyt center i Århus, der skal udvikle og nytænke specialiserede sociale tilbud.

Tanken bag centret er at udvikle nye og videreudvikle eksisterende specialiserede sociaLe tilbud, hvilket især er indenfor områderne: Voksne med handicap,
sindslidende samt udsatte børn og unge.

- Kommuner og regioner presses voldsomt af en kraftigt stigende efterspørgsel på specialiserede til bud på socialområdet. Samtidig har vi en forpligtelse til at sikre den faglige kvalitet i de sociale ydelser, som vi leverer. Ofte kommer den faglige kvalitet under pres for at
fa pengene til at slå til, og derfor er der brug for fremadrettet at udvikle de sociale tilbud, så vi
hele tiden sikrer, at hver eneste krone, som vi bruger på de specialiserede sociale tilbud, bruges optimalt, siger Hans Halvorsen, der er socialrådmand i Århus Kommune.

cgt

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt