Region afviser klage over feriecenter

Planerne for et stort anlagt ferie- og oplevelsescenter i Kildedal i Egedal Kommune med 1.600 ferieboliger har i flere måneder stået på standby, fordi Høje-Taastrup har gjort indsigelse

EGEDAL: Region Hovedstaden har afvist en klage fra Høje-Taastrup Kommune og godkendt Egedal Kommunes planforsalg til et stort feriecenter ved Kildedal. Det skriver Egedal Kommune.

Indsigelsen går på, at feriecenteret ved Kildedal begrænser Høje-Taastrups muligheder for at realisere et tilsvarende projekt i kommunen.

Men nu har Regionsrådet i Region Hovedstaden besluttet, at planerne for Kildedal-feriecenteret ikke strider mod den regionale udviklingsplan. Tværtimod.

'Kildedal-projektet går fint i spænd med visionerne i den regionale udviklingsplan', skriver administrationen i sin indstilling til rådet.

'Projektet i Kildedal vil forbedre de rekreative og friluftsmæssige muligheder og forstærke hele regionens konkurrenceevne på oplevelses- og turismeområdet samt bidrage til vækst i hovedstadsregionen som helhed', lyder det i indstillingen som Regionsrådet altså tiltrådte den 2. februar.

Og det er borgmester Willy Eliasen godt tilfreds med.

- Vores vurdering har hele tiden været, at projektet overholder de regionale udviklingsplaner. Nu har vi fået Region Hovedstadens blå stempel og kan fortsætte udviklingen af det flotte og miljøvenlige feriecenter. Det er jeg rigtig glad for, siger Willy Eliasen.

Planudvalgsformand Ib Sørensen tager beslutningen til efterretning.

tj

 

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt