Operationer gennemføres trods strandede forhandlinger

Selv om det ikke lykkes Danske Regioner at indgå aftale med Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker, BPK, inden den 7. februar om betalingen for 15 behandlingsområder, så vil operationer ikke blive aflyst fra på mandag.
3. FEB 2010 16.16

Alle patienter, der allerede er henvist til private sygehuse og klinikker, kan derfor forvente at blive behandlet, som det hele tiden har været planlagt. Det oplyser Danske Regioner.

For de private sygehuses vedkommende gælder det, at alle patienter, der er henvist til og med den 7. februar 2010, vil blive afregnet til den takst, der er gældende indtil denne dato. De private sygehuse kan dog vælge, at de ikke vil modtage nye henvisninger. De offentlige sygehuse vil selvfølgelig til enhver tid sikre, at patienter, der har behov for behandling, bliver henvist til den rigtige behandling.

Danske Regioner indgik før jul en aftale med de private sygehuse om taksterne for over 90 procent af behandlingsområderne. Det er faktisk kun på 15 behandlingsområder, at Danske Regioner og BPK ikke kunne blive enige før jul.

De 15 behandlingsområder dækker over områder, hvor omsætningen hos de private sygehuse er høj. Og det er på de 15 behandlingsområder, at Danske Regioner nu tilbyder de private sygehuse at behandle til en takst fastsat med udgangspunkt i de referencetakster, som Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse meldte ud i efteråret. De hidtidige takster på områderne, hvor BPK ikke vil gå ned i takst, ligger over DRG-taksterne og væsentligt over referencetaksterne.

Umiddelbart ser det i forhandlingerne ikke ud til, at BPK vil anerkende de referencetakster som ministeriet har meldt ud som et udgangspunkt for forhandlingerne. Danske Regioner har dog valgt alligevel at tilbyde private sygehuse at behandle patienter, men til takster fastsat af Danske Regioner. Det skyldes, at Danske Regioner har en forpligtelse til at afsøge markedet for at se, om der er andre leverandører, der vil byde ind på behandlingerne til den pågældende pris.

Regionerne har allerede på flere af de 15 behandlingsområder nogle udbudsaftaler med private sygehuse. Så selvom private sygehuse vælger ikke at indgå en aftale med Danske Regioner, vil der stadig være udbudsaftaler med regionerne.

Hvis der opstår tvist mellem Danske Regioner og private sygehuse og klinikker, kan de private sygehuse mv. indbringe sagen for et voldgiftsnævn. Det fremgår af sundhedsloven.

Voldgiften består af en opmand, som udpeges af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, og to voldgiftsmænd, som udpeges af henholdsvis Danske Regioner og den/de private sygehuse mv., der har indbragt tvisten. Opmanden skal have økonomisk indsigt og indsigt i sundhedsvæsenets forhold.

Der skal så vidt muligt afsiges kendelse inden fire uger efter, at voldgiften er nedsat.

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt