Plan09 gav gang i den over hele linien

Nytænkning og originale aktiviteter har skabt større engagement blandt kommunale planlæggere og rykket planlægning længere op på den lokalpolitiske dagsorden
3. FEB 2010 15.26

Det konkluderer Oxford Research om den effekt, som Plan09 projektet har haft på den kommunale planlægning i perioden 2006 til 2009. Undersøgelsen er baseret på interviews med 15 nøglepersoner indenfor dansk planlægning. Læs undersøgelsen.

I alt 27 kommunale eksempelprojekter, en lang række seminarer, faglige netværk og publikationer - og en hjemmeside med over 4 millioner hits - har alt sammen indgået i den modernisering af kommuneplanlægningen, som Plan09 har stået i spidsen for, oplyser By- og Landskabsstyrelsen.

Plan09 blev lanceret af Miljøministeriet og Realdania på det helt rigtige tidspunkt, vurderer undersøgelsen. Kommunalreformen skabte det opbrud, som gjorde det muligt at løfte den kommunale planlægning op fra den daglige administration til et mere strategisk niveau.

Mange nye kommuner oplevede dog så meget arbejdspres med at skrive de kommuneplaner, at de først nu har overskud til den faglige udvikling, som også var formålet med Plan09.

Flere kommuner efterlyser, at der også fremover kommer dialog mellem stat og kommuner og peger på, at der også fremover bliver behov for nationale - og internationale eksempler på fornyelse af planlægningen.

Udvikling af nye metoder inden for planlægningsområdet er dog ikke slut. Miljøministeren har fx bedt By- og Landskabsstyrelsen om at igangsætte et bypolitisk initiativ, som vil levere ny viden til kommunerne.

ka

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt