Letbane sendes i høring

Letbanen i Århus-området sendes i dag i offentlig høring. Den bliver den første af sin art i Danmark og vil ændre trafikbilledet i Århus markant

ÅRHUS:  Ifølge forslaget kan der etableres letbane på Grenaa- og Odderbanerne og anlægges en ny letbanestrækning fra Åhavevej via Århus H, De Bynære Havnearealer, Skejby og Lisbjerg til Lystrup Station, oplyser Århus Kommune.

- Allerede med letbanens første etape vil der ske en væsentlig forbedring af kvaliteteten i den kollektive trafik i Århus og i Østjylland. Letbanen vil komme til at betjene en af de største trafikkorridorer i Århus og en række nye byområder med hyppige afgange. Og den vil skabe direkte forbindelser fra nabokommunerne til de mange arbejds- og uddannelses-pladser i den nordlige del af Århus, siger rådmanden for Teknik og Miljø, Laura Hay (V).

Letbanen vil blive et realistisk og miljørigtigt alternativ til at køre i bil. Og den er som sådan særdeles vigtig for at understøtte den fremtidige udvikling i Østjylland.

Etablering af letbanen vil blive et markant element i bybilledet og landskabet, men samlet set vurderes letbanens påvirkninger af omgivelserne at være forholdsvis begrænsede. Det fremgår af den såkaldte VVM-redegørelse, der er udarbejdet som grundlag for forslaget til kommuneplantillæg.

Væsentlige fokuspunkter i forbindelse med planforslaget er:

  • om der skal etableres en tunnel eller en bro til krydsning af jernbanespor i bane-graven vest for Ringgadebroen.
  • om der skal etableres en fuld dalbro eller en kombination af broer og dæmning til krydsning af Egådalen.
  • hvordan indpasses letbanen i de eksisterende og nye byområder med hensyn til arkitektonisk udformning og tilgængelighed.

Nu lægger Teknik og Miljø forslaget frem og tager dialogen herom såvel med borgerne og lokale organisationer som med andre myndigheder og samarbejdspartnere i projektet. Som led i debatten afholdes to borgermøder 4. og 9 marts.

Byrådet skal i løbet af sommeren tage det næste vigtige skridt på vejen mod en letbane i Århus-området ved at vedtage kommuneplantillægget for letbanens etape 1 endeligt.

Læs mere om Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2009 for Letbane i Århus-området - etape 1 og den tilhørende VVM-redegørelse og miljørapport på hjemmesiden www.aarhuskommune.dk/vvmletbane

tj

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt