Folkeskolen skal endevendes af rejsehold

Regeringen har som opfølgning på Marienborg-ugen sammensat et rejsehold, der skal gennemføre et 360-graders serviceeftersyn af den danske folkeskole
3. FEB 2010 10.43

Det uafhængige rejsehold er sammensat af personer med stærke kompetencer og viden om uddannelse og folkeskole, skriver Statsministeriet:

  • Jørgen Søndergaard (formand), direktør, SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, formand for Skolerådet
  • Mats Ekholm, professor, Karlstads Universitet, Karlstad, Sve-rige
  • Eva Hofman-Bang, direktør, CPH West - Uddannelsescenter København Vest, formand for Undervisningsministeriets Råd for de Gymnasiale Uddannelser
  • Henrik Berggren Jessen, skoleleder, Nørremarksskolen, Vejle
  • Tine Marie Balck Sørensen, lærer, Tre Falke Skolen, Frederiksberg
  • Hanne Them, lærer, Birkhovedskolen, Nyborg

Rejseholdet skal på udvalgte skoler, institutioner og kommuner bredt i hele landet gennemføre målrettede samtaler med aktører og interes-senter med tilknytning til folkeskolen, oplyser Statsministeriet.

Rejseholdet skal systematisk kortlægge styrker og svagheder ved den danske folkeskole i lyset af regeringens målsætning om at styrke fagligheden, samt at flere unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse. På baggrund af kortlægningen skal rejseholdet komme med konkrete forslag til forbedringer.

Rejseholdet afrapporterer til et møde i regeringens Vækstforum d. 3.-4. juni. Desuden skal rejseholdets foreløbige konklusioner drøftes på et nyt møde på Marienborg i slutningen af maj med de organisationer, der deltog i Marienborg-ugens konstruktive drøftelser.

- Med rejseholdet tager vi næste skridt i serviceeftersynet af folkeskolen. Rejseholdet sikrer, at vi systematisk kommer hele vejen rundt i skolelandskabet. Forældre, elever, medarbejdere, skoleledere, kom-muner og aftagere i hele landet bliver inddraget i processen. Slutproduktet skal gerne være nogle gode forslag til, hvordan vi styrker fagligheden i folkeskolen, siger statsminister Lars Løkke Rasmussen (V).

- Rejseholdets arbejde vil skabe et fælles grundlag for de videre drøftelser af, hvad der skal til for at få foldet folkeskolens potentiale fuldt ud, så vi kan få en skole på niveau med de bedste i verden. Gerne i form af et nationalt partnerskab med alle de interessenter, der ønsker at være med.

tj

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt