'Arbejdsmarkedspolitik' - tæt på det danske arbejdsmarked

ANMELDELSE Denne 8. udgave af 'Arbejdsmarkedspolitik' giver en opdateret beskrivelse af arbejdsmarkedets funktionsmåde med de tilknyttede organisationer og institutioner, det fagretlige system og overenskomstsystemet
15. FEB 2010 11.00

Af Paul Hegedahl


Thomas Mølsted Jørgensen:
'Arbejdsmarkedspolitik' 8. udg.
Handelshøjskolens Forlag, København 2009.
167 s., hft., 15,5 x 23 cm., ordforklaringer,
Løbende henvisninger til aktuel litteratur og links samt en litt.liste, stikordsreg.
Kr. 230,00 inkl. moms, medlemspris kr. 184,00 inkl. moms.
ISBN 978-87-629-0335-7.

'Arbejdsmarkedspolitik' udkommer i serien Erhverv og Samfund, der redegør for de danske samfundsforhold og underbygger beskrivelserne med talmæssige oplysninger. Bogen giver en grundlæggende indføring i arbejdsmarkedsforhold og arbejdsmarkedspolitik. Desuden gennemgås og forklares de seneste års udvikling i arbejdsstyrken, beskæftigelsen og ledigheden. Endvidere behandles den aktuelle arbejdsmarkedspolitik.

Indhold
Forord

Kapitel 1. Arbejdsmarkedets funktionsmåde

Kapitel 2. Arbejdsmarkedsstatistikken og dens grundbegreber

Kapitel 3. Udviklingen på arbejdsmarkedet

Kapitel 4. Arbejdsmarkedets organisationer

Kapitel 5. Overenskomstsystemet og det fagretlige system

Kapitel 6. Arbejdsmarkedspolitikkens placering og opbygning

Kapitel 7. Arbejdsmarkedspolitikken i dag

Kapitel 8. Internationale forhold

Ordforklaringer

Litteratur

Stikordsregister

Om forfatteren
Thomas Mølsted Jørgensen er kontorchef i Arbejdsdirektoratet, Beskæftigelsesministeriet. Han er cand.polit. fra Københavns Universitet 1984. Thomas Mølsted Jørgensen har tidligere været specialkonsulent i Finansministeriet, hvor han arbejdede med social- og arbejdsmarkedspolitik, og vicekontorchef i Skole- og Kulturborgmesterens sekretariat, Københavns Kommune.

En grundlæggende indføring
Bogen giver en grundlæggende indføring i arbejdsmarkedspolitik og arbejdsmarkedsforhold. Den er skrevet primært med henblik på undervisningsbrug - især i faget Samfundsbeskrivelse ved det statsvidenskabelige studium ved Købehavns Universitet; men vil kunne bruges af organisationer og institutioner med tilknytning til arbejdsmarkedet og andre, der har interesse i - og brug for en introduktion og et overblik over emnet.

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt