Kursus afhjælper børns svære adfærdsproblemer

Tre års kursusvirksomhed for forældre har hjulpet 75 familier med adfærdsvanskelige børn - børnenes adfærd ændret til normal adfærd
2. FEB 2010 8.52

IKAST-BRANDE: Ikast-Brande Kommune har siden starten af 2007 tilbudt forældrekurset "De Utrolige År" til forældre med børn i aldersgruppen 3-8 år med adfærdsvanskeligheder. Måling af børnenes adfærd før og op til 1 år efter kursets afslutning viser, at problemerne med adfærden er afhjulpet.

Når man ser på den registrerede adfærd, er familierne gået fra at have omfattende problemer med børnenes adfærd - til, at adfærden ligger indenfor dét, man fra professionel side vil kalde normal adfærd. Resultaterne er helt i tråd med international og national forskning i resultater af kurset "De utrolige år".

Kurserne afholdes som et nøje tilrettelagt program med et på forhånd defineret indhold. Der arbejdes målrettet med at træne forældrene i større lydhørhed overfor børnenes behov, at yde omsorg, samt at give børnene positiv opmærksomhed og anerkendelse, når børnene gør noget godt. Forældrene lærer også, hvordan de mere hensigtsmæssigt kan håndtere dårlig adfærd, fx ved at beherske egen vrede og lære nye måder at løse problemer på sammen med barnet.

Ikast-Brande Kommune har gennem de tre år, hvor kurset har kørt, gennemført målinger af børnenes adfærd inden kursets start, umiddelbart efter kursets afslutning og igen efter 3, 6 og 12 måneder.

Målingerne foretages ved hjælp af et særligt scoringsskema, der måler barnets adfærd. Ikast-Brande Kommune har på nuværende tidspunkt indsamlet datamateriale vedrørende 75 familier. Materialet dokumenterer, at mens børnene før kursusstart havde omfattende adfærdsproblemer, havde de efter kurset afslutning en adfærd, som kan beskrives som normal. Faktisk kan der 12 måneder efter kursets afslutning registreres en yderligere forbedring i børnenes adfærd.

Resultaterne er i tråd med forskning, som finder sted både i Danmark og internationalt. Udover at Ikast-Brande Kommune foretager egne lokale registreringer af adfærd, deltager kommunen også i den nationale forskning i programmet.

mou

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt