Salt til halvdelen af behovet

Vejdirektoratet har svært ved at skaffe nok salt
2. FEB 2010 6.09

Den hårde danske vinter fra medio december 2009 til dato har - kombineret med en tilsvarende situation i flere andre af de europæiske lande - medført, at Vejdirektoratets saltleverandører har svært ved at skaffe leverancer der modsvarer efterspørgslen på vejsalt.

I går har Vejdirektoratet holdt møde med kommunerne, Sund & Bælt samt saltleverandørerne. På mødet drøftede parterne bl.a. saltsituationen med henblik på at koordinere leverancer og forbrug bedst muligt, oplyser Vejdirektoratet

Vejdirektoratet har pt. salt på lager til det forventede forbrug til de kommende to til tre dage samt bekræftede løbende leverancer igennem februar måned. Første leverance kommer allerede onsdag d. 3. februar.


Maksimalt halvdelen af behovet
Så længe det nuværende vintervejr fortsætter, vil leverancerne maksimalt udgøre halvdelen af det forventede behov. Det betyder at Vejdirektoratet og leverandørerne anbefaler følgende:

  • At kommunale vejbestyrelser kun salter på de højest klassificerede veje (de vigtigste trafikveje)
  • At alle vejbestyrelser undlader at salte i forbindelse med kontinuerlig snerydning

Selv med disse foranstaltninger, må der forventes at opstå situationer, hvor Vejdirektoratets hhv. kommunernes servicemål ikke kan overholdes. Trafikanterne opfordres således til at følge med i trafiksituationen og altid køre efter forholdene.

Den samlede saltleverance i Danmark i februar svarer til 20.000 tons pr. uge.

tj

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt