Også Frederikssund ude i ulovligt Falck-samarbejde

Ligesom i Egedal underkender Statsforvaltningen, at kommunen overlader sagsbehandlingen af handicapbiler til Falck Hjælpemidler A/S på konsulentbasis
1. FEB 2010 10.50

Af Knud Abildtrup

FREDERIKSSUND:
Egedal Kommune fik det at vide i oktober sidste år - og nu også Frederikssund: Det er ikke i orden at overlade et privat firma som Falck Hjælpemidler at sagsbehandle efter Serviceloven.

Afgørelsen er kommet fra Statsforvaltningen Hovedstaden,  efter Det Sociale Nævn i september 2008 spurgte direkte til sagen - at Frederikssund Kommune har overladt sagsbehandlingen af ansøgninger om støtte til handicapbil efter servicelovens § 1141 til Falck Hjælpemidler A/S på konsulentbasis.

Afgørende i sagen er: 'Efter en gennemgang af sagen finder statsforvaltningen det ikke åbenbart, uanset den efterfølgende behandling på møde i kommunens visitationsudvalg, at indstillingen fra Falck Hjælpemidler A/S om sagens afgørelse er uden indflydelse på den afgørelse, som kommunen træffer.'

Statsforvaltningen finder, at der må kræves klar hjemmel til, at Frederikssund Kommune har overladt den omhandlede sagsforberedelse, herunder indstilling om sagens afgørelse, til Falck Hjælpemidler A/S.

Da der ikke foreligger klar hjemmel til ordningen, finder statsforvaltningen, at ordningen i dens nuværende form må anses for ulovlig.

Statsforvaltningen har ved sin vurdering lagt vægt på, at en indstilling om sagens afgørelse efter statsforvaltningens opfattelse som udgangspunkt må anses for at være et væsentligt sagsbehandlingsskridt og en integreret del af selve afgørelsesprocessen.

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt