26 millioner til ADHD-projekter

Århus, Vejle og Slagelse er projektkommuner i den nationale ADHD-indsats

Under satspuljeforhandlingerne i 2008 besluttede satspuljepartierne at afsætte 26 mio. kr. til en større ADHD-indsats. Projektet gik i gang i 2009 og indeholder blandt andet en række kommuneprojekter. Servicestyrelsen har netop udvalgt kommuner til de lokale projekter.

Som led i projekterne skal kommunerne:

  • Afprøve redskaber til opsporing af unge og voksne med ADHD i sociale tilbud, og
  • Iværksætte en række udviklingsprojekter, som har til formål at forbedre indsatsen for børn, unge og voksne med ADHD.

Satspuljepartierne besluttede i 2009 at sætte 26 mio. kr. af til en styrket indsats over for børn, unge og voksne med ADHD. Formålet er, at borgere med ADHD skal opnå en mere målrettet støtte samt kompensation for deres funktionsnedsættelse. Det skal reducere risikoen for andre problemer såsom misbrug og kriminalitet.

I perioden fra 2009-2012 gennemføres følgende initiativer:

  • National kortlægning af kommuners støttetilbud til børn, unge og voksne med ADHD.
  • Udvikling og afprøvning af screeningsredskaber på udsatteområdet.
  • Udvikling af støttetilbud til børn, unge og voksne med ADHD.
  • Forskningsprojekt om ADHD som årsagsforklaring på sociale problemer.
    Vidensformidling.

Arbejdet skal munde ud i en handleplan, som forventes færdig i 2012. Den skal bl.a. indeholde principper og anbefalinger til kommunale myndigheders indsatser over for personer med ADHD i forskellige livsfaser. Planen skal også indeholde en samlet strategi for indføring af metoder og redskaber i kommunerne.

tj

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt