Kommuner og Ankestyrelsen i dialog om udsatte børn

Faxe Kommune og Børne- og Kulturchefforeningen havde torsdag inviteret Ankestyrelsen til et dialogmøde. Målet var at styrke samarbejdet om udsatte børn og unge, så hjælpen til de enkelte familier bliver bedre
29. JAN 2010 13.56

FAXE: Initiativet til mødet blev taget af Børne- og Kulturchefforeningen og Arbejdsgruppen under rammeaftalen for det specialiserede børneområde. Det var første gang et møde i den form blev afviklet.

Ankestyrelsen havde på forhånd modtaget en række spørgsmål fra Børne- og Kulturchefforeningen og Faxe Kommune. De handlede dels om en række konkrete børnesager og dels om samarbejdet mellem Ankestyrelsen og kommunerne generelt.

- Det var et særdeles frugtbart møde, fortæller Henrik Horster fra Ankestyrelsen. Når vi i Ankestyrelsen behandler sager, sker det uden skelen til kommunens økonomi. Vi har kun fokus på borgernes rettigheder og den gældende lovgivning. Ikke desto mindre, har vi en klar interesse i at få en tættere dialog med kommunerne. Vi vil derfor sætte en række nye tiltag i værk. F.eks. vil vi sætte fokus på den socialfaglige del af arbejdet og oprette en række læringsteams, som skal servicere kommunerne med læring.

Flemming Bøchmann Andersen, som er chef for Rådgivningen i Faxe Kommune, supplerer:

- Vi fik alle ny viden med hjem og vi er enige om, at en øget dialog mellem stat og kommune er afgørende for, at vi kan fremme arbejdet for børn og unge. En tættere dialog kan være med til at sikre, at vi er på forkant med Barnets Reform og de ændringer, den vil føre med sig. Mødet torsdag var derfor kun det første i rækken.

tj

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt