Vejle efterlyser forslag til afskaffelse af bureaukratiske regler

Hvis der er borgere og ansatte i Vejle Kommune, der går og undrer sig over tunge og bureaukratiske regler og arbejdsgange, kan de nu komme af med deres ideer

VEJLE: De kan aflevere forslagene til kommunen via en særlig formular på hjemmesiden www.vejle.dk/afbureaukratisering

- Vejle Byråd er nemlig gået til kamp mod administrativ spildtid, fortæller borgmester Arne Sigtenbjerggaard (V). I disse år, hvor økonomien i kommunerne er en stor udfordring, er det nødvendigt at finde nye veje til, hvordan vi kan effektivisere og nytænke administration og drift.

- Vi vil i byrådet gerne stå i spidsen for afbureaukratisering og regelforenkling og sørge for, at vores medarbejdere kan bruge tiden til at passe børnene, undervise, sørge for vores ældre og handicappede og levere de mange andre serviceydelser, vi har ansvaret for.

Fingeren på pulsen
- Jeg håber, at de borgere og medarbejdere, der har fingeren på pulsen, vil komme med forslag til områder, hvor de mener, vi bør gå ind og forenkle regler og arbejdsgange.

Sidste år gennemførte Vejle Kommune et stort pilotprojekt om afbureaukratisering, hvor man spurgte en række ledere på de fire store områder: Børnepasning, Skole, Senior Service og Voksenområdet om deres oplevelser og erfaringer med statsligt og kommunalt bureaukrati.

Svaret var, at stadig flere krav om dokumentation, evaluering og handleplaner tager tid fra kommunens kerneydelser. Der var en række statslige krav på listen over mulige initiativer. Men vi havde også selv udviklet flere arbejdsgange og procedurer.

Første skridt er taget
Byrådet har taget skridt til at afskaffe de første bureaukratiske regler.

- Kort før jul vedtog vi at fjerne kravet om, at medarbejderne i Senior hele tiden skal registrere, hvad de bruger tiden på, fortæller Arne Sigtenbjerggaard. Analyser viste, at medarbejderne hver dag brugte meget tid på bare at notere ned, hvor mange minutter de brugte på forskellige opgaver.

Nu kan tiden bruges ude hos vores ældre borgere, og forhåbentlig får vi nogle mere tilfredse medarbejdere i Senior. Vi har stor tillid til, at medarbejderne kan løfte deres opgaver og levere den service, borgerne har brug for, uden hele tiden at blive kontrolleret.

- Men der er mange andre områder, hvor vi skal ind og vurdere, om vi kan gøre noget, siger Arne Sigtenbjerggaard. Og hvis det gælder statslige regler, er vi parat til at bruge den såkaldte udfordringsret og udfordre staten på områder, hvor det er fornuftigt. Også på Arbejdsmarkedsområdet selvom det desværre er undtaget fra udfordringsretten.

- Samtidig har vi i hele organisationen et stort fokus på innovation: Hvordan kan vi arbejde lidt smartere! Den centrale pulje til kompetenceudvikling i 2009 var f.eks. målrettet aktiviteter inden for kreativitet, innovation og fornyelse.

tj

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt