KL skal ind i indsatsen mod burka og niqab

Ministrene Claus Hjort (V) og Karen Ellemann (V) vil straks tage initiativ til et møde med KL og Danske Regioner for at sikre, at gældende regler anvendes

'Burka og niqab hører ikke hjemme i det danske samfund' lyder overskriften i en ny pressemeddelese fra Statsministeriet:

'Regeringen nedsatte i august 2009 en embedsmandsarbejdsgruppe med det formål at undersøge brugen af burka, niqab og lignende beklædning. Arbejdsgruppen har nu afrapporteret.

Regeringen er fast besluttet på at bekæmpe det menneske- og kvindesyn, som burka og niqab symboliserer. Regeringen opfordrer derfor til, at de eksisterende regler og muligheder for faktisk at begrænse brugen af burka og niqab anvendes fuldt ud.

Papiret 'Burka og niqab hører ikke hjemme i det danske samfund' redegør for regeringens holdning til burka og niqab og de virkemidler, som kan begrænse brugen af burka og niqab mest muligt.

Finansministeren og indenrigs- og socialministeren vil straks tage initiativ til et møde med KL og Danske Regioner for at sikre, at gældende regler anvendes. Alle offentlige arbejdspladser skal have kendskab til de gældende regler og bruge de muligheder, der er, så burka og niqab ikke anvendes på de statslige, kommunale og regionale arbejdspladser.'

ka

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt