Roskilde har ulovligt opkrævet grundskyld - betaler nu tilbage

Siden 1996 har borgere i kommunalt ejede almene ældreboliger og plejecentre ved en fejl betalt grundskyld for i alt fire millioner
28. JAN 2010 10.50

ROSKILDE: Kommunen beklager fejlen og betaler nu penge tilbage til boligafdelingerne, oplyser Roskilde Kommune.

På baggrund af en konkret sag i en anden kommune udsendte Indenrigsministeriet i 1996 en afgørelse til kommunerne om, at kommunalt ejede ældreboliger og plejehjem er fritaget for at betale grundskyld, hvis de drives efter lov om almene ældreboliger eller lov om almene boliger. Men Roskilde Kommune fortsatte med at opkræve grundskylden.

- Vi ved ikke, hvad der er sket, men Borgerservice er aldrig blevet orienteret om afgørelsen, så man er fortsat med at opkræve grundskylden i den tro, at alt var i orden. Først inden for det sidste år er vi blevet klar over, at den var gal. Havde vi været opmærksomme på problemet dengang, kunne vi i stedet for grundskylden have opkrævet en dækningsafgift. Det er ikke sket, og i lyset af det er jeg ked af, at kommunen har medvirket til, at de berørte borgere har betalt for meget i husleje, siger borgmester Poul Lindor Nielsen (S).

300 lejemål
I alt drejer det sig om knapt 300 lejemål, der har betalt for meget. Men da mange af dem samtidig har modtaget boligydelse fra kommunen, er det reelle beløb mindre end det umiddelbart ser ud til. For boligydelsen er naturligvis beregnet og udbetalt i forhold til den husleje, der faktisk er betalt.

Ydermere er det kun i den gamle Roskilde Kommune og ikke i Gundsø eller Ramsø, grundskylden er opkrævet. Reelt er der derfor kun to steder i Roskilde, nemlig Henrik Nielsens Vej og Lammegade, der har betalt for meget siden 1996. Møllehusvej har betalt for meget siden 2001, mens fejlen for Kristiansmindes vedkommende naturligt nok kun går tilbage til, at plejeboligerne blev taget i brug i 2006. For boligerne i Gundsø og Ramsø er fejlen begrænset til efter kommunesammenlægningen.

Tilbagebetaler med renter
Kommunen vil nu tilbagebetale den uretmæssigt opkrævede grundskyld med renter til de berørte boligafdelinger. Forældelsesfristen for denne type sager er fem år, hvilket betyder, at det samlede beløb, der skal betales tilbage til afdelingerne, er godt fire mio. kr.

- Man kan synes, at det ville være mest retfærdigt at betale pengene direkte tilbage til de lejere, der har betalt for meget. Men vi har fået at vide af ministeriet, at pengene skal tilbage til afdelingerne, ikke til de enkelte lejere. Derved kommer pengene de lejere til gode, der bor i lejlighederne i dag, men naturligvis ikke nødvendigvis alle dem, der har betalt for meget. Men det er det bedste vi kan gøre ud fra de retningslinjer, vi har fået, siger Poul Lindor Nielsen.

De berørte boligafdelinger er Henrik Nielsens Vej, Lammegade, Møllehusvej, Kristiansminde, Kastanjehaven, Rosenhaven, Kalvefoden, Bryggerbakken, Perlen, Kirkebakken og Snoldelev Bygade.

At kun kommunalt ejede almene ældre- og plejeboliger er fritaget for at betale grundskyld skaber en forskelsbehandling i forhold til ældreboliger, der har andre ejere. De betaler nemlig fortsat grundskyld, som det vil ikke være lovligt at fritage dem fra. Der kan med andre ord ikke skabes lighed ved at fritage alle ældreboliger for grundskyld, uanset ejer.

Men kommunen har mulighed for i stedet for grundskylden at opkræve en dækningsafgift af de kommunalt ejede almene ældreboliger og dermed udjævne noget af forskellen. Den mulighed vil Økonomiudvalget drøfte, når sagen forelægges udvalget på dets møde 3. februar.

tj

 

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt