KL’s Børnetopmøde 2010: Børns fællesskaber – fællesskabets børn

1250 politikere, ledere og medarbejdere mødes 4.-5. februar for at sætte fokus på, hvordan kommunerne kan udvikle kvaliteten i deres tilbud
27. JAN 2010 23.09
Kommunernes rolle på dagtilbudsområdet i forhold til børns udvikling og fællesskaber er til debat på KL's Børnetopmøde 2010, der afholdes den 4.-5. februar i Aalborg Kongres- og Kulturcenter med deltagelse af mere end 1250 politikere, ledere og medarbejdere i kommunerne.

5-10 pct. af alle børn og unge har behov for særlig støtte. Det er fx børn, som trives dårligt eller er udsat for omsorgssvigt.

Stort set alle 1-6-årige børn i Danmark er i dagtilbud. Det giver kommunerne en enestående mulighed for at understøtte fællesskaber, hvor børn trives og udvikler sig sammen med andre børn og voksne. Dagtilbuddene har en helt central rolle i forhold til at sikre alle børn en god start på livet.

De muligheder kan kommunerne udnytte endnu bedre, end de gør i dag. Undersøgelser viser fx, at det endnu ikke er lykkedes at bryde den negative sociale arv - vi kommer tværtimod ofte til at reproducere den.

På KL's Børnetopmøde bliver der sat fokus på, hvordan kommunerne kan udvikle kvaliteten i deres tilbud. Den seneste viden fra forskningen om, hvordan vi bliver bedre til at sikre fællesskaber for alle børn, blive præsenteret. Masser af kommunale erfaringer bliver fremlagt, og der vil være debat om, hvordan man kan følger op på indsatsen over for børn og unge med særlige behov.

Blandt oplægsholderne kan nævnes:
  • KL's formand Erik Fabrin
  • Indenrigs- og socialminister Karen Ellemann
  • Lola Jensen, familievejleder, forfatter og børneekspert på TV 2
  • Professor Jan Kampmann, Roskilde Universitet
  • Erling Jepsen, forfatter til bl.a. 'Kunsten at græde i kor'
  • Professor, ph.d. Steen Hildebrandt, Handelshøjskolen i Århus
  • Farshad Kholghi, skuespiller, forfatter og debattør

Læs hele programmet her

 

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt