Ny aftale: Muligt at fravælge madordningen

MAD TIL BØRN Madordningen bliver mere fleksibel. Bl.a. kan den enkelte daginstitutions forældrebestyrelse fravælge fælles frokostordning
27. JAN 2010 13.58

FOLKETINGET: Partierne bag ordningen om et sundt frokostmåltid i daginstitutioner har med en ny aftale fastholdt sigtet med et tilbud til alle børn. Samtidig har partierne gjort ordningen fleksibel. Den enkelte daginstitution kan på baggrund af en beslutning i forældrebestyrelsen fravælge det fælles frokostmåltid. Det er Venstre, de Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance enige om, skriver Indenrigs- og Socialministeriet.

Indenrigs- og socialminister Karen Ellemann:

- Jeg lægger stor vægt på, at vi bibeholder intentionerne i loven om, at alle børn får et tilbud om et sundt måltid til frokost. Det giver den nye ordning fortsat mulighed for. Samtidig tilbyder vi nu den valgfrihed, som en del forældre har efterspurgt.

Forældrenes betaling sænkes fra maksimalt 30 procent til maksimalt 25 procent af udgifterne for en plads i en daginstitution. Derudover skal forældrene kun betale kommunens udgifter til frokost, hvis børnene går i en institution, der tilbyder frokost. Kommunen finansierer udgifter til friplads og søskenderabat.

I de institutioner, som har fravalgt frokostmåltidet, kan kommunen give mulighed for, at forældrene selv kan arrangere en fælles frokostordning. I de institutioner, hvor man benytter den mulighed, yder kommunen fripladstilskud til frokosten.

 Kommunalbestyrelsen kan i helt særlige tilfælde ud fra en samlet vurdering beslutte, at der i en daginstitution er behov for et fælles frokostmåltid ud fra både sociale og sundhedsmæssige grunde. Derfor kan kommunalbestyrelsen fastholde, at der skal tilbydes et sundt, fælles frokostmåltid i daginstitutionen.

 Loven fremsættes snarest. De nye ændringer gennemføres trinvist. Finansieringsmodellen træder i kraft 1. januar 2011. Kommunalbestyrelsen kan fra lovens vedtagelse og frem til 1. august 2011 løbende indføre et frokostmåltid i de enkelte daginstitutioner. I samme periode har de enkelte institutioner muligheder for at fravælge ordningen ved en forældrebeslutning. Fra den 1. august 2011 træder den nye ordning fuldt i kraft.

Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at børn i skovbørnehaver ikke skal være omfattet af frokostmåltidet.

Se aftaletekst

tj

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt