Græsroden skal samle Furesø

PORTRÆT - Min største ambition som borgmester er nu at skabe en stolthed over at bo i kommunen. Jeg tror på, det er muligt at ryste fortiden af os, mener Furesøs borgmester Ole Bondo Christensen (S)
28. JAN 2010 13.30

Af Thomas Jensen

Med 3546 personlige stemmer og næsten hver tredje stemme til Socialdemokraterne kunne Ole Bondo Christensen (S) med stor selvsikkerhed udråbe sig selv som vinder og borgmester efter kommunalvalget i Furesø 17. november sidste år.

Borgerne i Furesø viste deres utilfredshed med de tidligere magthavere og stemte Venstre væk fra magten.

- Jeg havde drøftet mulighederne for samarbejde med SF og de radikale før valget, og det var glædeligt, at også de konservative kom med i konstitueringen, fortæller Ole Bondo Christensen (S) stille og roligt fra sit borgmesterkontor i Værløse tæt på stationen og gågaden.

Og i modsætning til fx Venstre klarede Socialdemokraterne sig godt i både Værløse og Farum.

- Vi er nu ikke mere en kommune under sammenlægning men en sammenlagt kommune, siger en optimistisk borgmester.

Furesøaftalen
Hænderne efter den overbevisende valgsejr er dog forlængst kommet ned. Peter Brixtofte spøger stadig i Furesø. Hans mange storstilede projekter belaster kommunekassen med 210 mio. kr. om året i renter og afgifter - de afledte finansudgifter løber op i 252 mio. kr.

Tak for kaffe. Det er en ordentlig mundfuld. Ikke overrraskende ligger der et notat på mødebordet i borgmesterkontoret med titlen: 'Fakta om Furesøaftalen'. Det er kommunens aftale med staten, som skal genforhandles i år. Furesø får bl.a. et årligt tilskud på 50 mio. kr., og Farumborgerne betaler mere i skat end naboerne i Værløse. Desuden har kommunen måttet fyre ansatte - alene i 2009 måtte 43 forlade deres job.

Furesø har allerede for to uger siden skrevet et brev til indenrigsministeren om genforhandling af sammenlægningsaftalen, men der er ikke kommet noget svar endnu. Der er oprettet to såkaldte § 17 stk. 4 udvalg ved siden af de stående udvalg. Det ene udvalg med tre borgerrepræsentanter og tre politikere, og det andet er et udvidet økonomiudvalg med alle byrådsmedlemmer.

- Gælden, kommunen er født med, udspringer af Peter Brixtoftes kriminelle handlinger. Der er faldet to domme i sagen. Det vil kun være rimeligt, hvis regningen blev delt med andre.

Sker det ikke, ser fremtidsudsigterne dystre for kommunen.

- Det vil jeg slet ikke tænke på.

Han vil meget hellere tænke positivt på kommunens og borgernes vegne.

- Min største ambition som borgmester er nu at skabe en stolthed over at bo i kommunen. Jeg tror på, det er muligt at ryste fortiden af os. Det virker på mig, som om der er en positiv holdning til, at vi skal få det bedste ud af det, mener Ole Bondo Christensen.

Borgerinddragelse og græsrødder
Den nye borgmester, der er tidligere kontorchef i Beskæftigelsesministeriet, har boet i Farum i 20 år. Han blev valgt ind i byrådet i 2005, hvor han bl.a. har siddet i Økonomiudvalget. Det var Sabine Kirchmeier-Andersens indsats som oppositionsleder for Socialdemokraterne, der fik Ole Bondo Christensen ind i politik. 

Han har været en af drivkræfterne for Agenda 21, formand for Det Grønne Råd, og medstifter af Farum Delebil. Med andre ord har han været en aktiv borger og græsrod før han trådte ind i politik i 2005. Fremfor aktivt at bekæmpe Brixtofte politisk valgte Ole Bondo at fokusere på sit græsrodsarbejde. Formanden for Danmarks Lærerforening Anders Bondo Christensen, er i øvrigt hans bror.

- Det er utroligt vigtigt, at der er et godt samspil mellem borgere og politikere. Man skal være utrolig åben og lydhør. Det gør kommunen bedre. Og helt konkret med genforhandlingen af Furesøaftalen er det vigtigt, at borgerne føler, det er deres projekt, fortæller en begejstret Ole Bondo Christensen, der vil gøre meget ud af at være i kontakt med Ældreråd, Miljøråd, Handicapråd osv.

- Det frivillige sociale arbejde er utroligt vigtigt i kommunen. Det betyder meget, at fx  ældre laver kurser til hinanden, fortæller Ole Bondo Christensen (S), der selv var med til at udarbejde Agenda 21-planen i Farum som græsrod, der senere blev adopteret af kommunen.

Fokus på effektiviseringer
Økonomien hænger i en tynd tråd i Furesø, derfor må kommunen effektivisere så meget som muligt. Ole Bondo Christensen har ingen intentioner om flere fyringer. Enkelte stillinger vil dog ikke blive genbesat.

Der ,hvor udgifterne tynger mest, er på det specialiserede, sociale område. Specialundervisningen spiser fx 20 pct. af udgifterne på skoleområdet.

- Vi skal se, om vi kan undgå dyre anbringelser uden for hjemmet. Det kunne fx ske ved at hjælpe familierne, før det går galt.

Alle områder står for skud, når det gælder effektiviseringer. Fra 2013 skal der spares 35-36 mio. kr. om året.

Udvikling af Flyvestation Værløse
Ole Bondo Christensen har i flere år været medlem af Flyvestatiosnudvalget og mener, flyvestationsområdet har et stort udviklingspotentiale. Det blev foræret til Furesø med Furesøaftalen, men indtil videre har man undslået sig ejerforholdet. Det er stadig forsvaret, der ejer området.

- Der er store muligheder i området. Jeg tænker her på satsninger i forhold til oplevelsesøkonomi og miljøvirksomheder, mener han.

Der er bl.a. allerede en filmvirksomhed på flyvestationens område.

Helt konkret skal der over de næste fire år bygges 60 nye plejehjemspladser. Og byrådet overvejer at bruge en nedlagt skole til genoptræningscenter. Der er også fokus på byudvikling i Farum-Nordbys kaserneområde.

Udfordringer er der nok af, men med Ole Bondo Christensen synes der at være kommet en samlende kraft i Furesø.

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt