Den nye kaptajn fortsætter kursen

PORTRÆT Der er ingen slinger i den konservative kurs, efter Jørgen Glenthøj (K) i november sikrede sig borgmesterstolen på Frederiksberg i en ny 4-årig periode
29. JAN 2010 7.00

Af Thomas Jensen

Ny borgmester - nye tider. Sådan ville de fleste nye borgmestre slå sig op. Men sådan forholder det sig ikke med Jørgen Glenthøj (K), der i et år har været borgmester efter Mads Lebech, der har fortsat karrieren i det private erhvervsliv. Den nye borgmester har selv skiftet sit lederjob i medicinalindustrien ud med en borgmestertitel.

Stabilitet er et kodeordet for de konservative på Frederiksberg. Derfor var der ingen tvivl om, at det var Jørgen Glenthøj, der skulle fortsætte i borgmesterstolen efter otte år som viceborgmester og formand for det store sundhedsområde. Så skiftet fra Lebech til Glenthøj faldt naturligt; således er det også en selvfølge, at det sociale og konservative går hånd i hånd hos en konservativ borgmester på Frederiksberg.

Aktiv KU-lederskikkelse
Jørgen Glenthøj begyndte sin politiske karriere i begyndelsen af 70'erne, hvor han på Vestre Borgerdyd Gymnasium blev medlem af KU. I kølvandet fulgte formandskaber for Hvidovre KU, Frederiksberg KU og medlemskab af diverse udvalgsposter i KU samt Præsident for Nordisk Ungkonservativ Union. Han blev valgt ind i Kommunalbestyrelsen i 1985. Fra barndomshjemmet har han med sig, at der skal være styr på økonomien - men også - at man hjælper dem, der har behov for hjælp.

- Der er tradition for et bredt samarbejde på Frederiksberg, og det vil jeg også stå for i den kommende valgperiode. Jeg vil med respekt værne om det klassiske Frederiksberg, fortæller Jørgen Glenthøj til dknyt fra borgmesterkontoret.

Det klassiske rådhus står som en høj søjle centralt placeret i byen. Byggeriet af rådhuset blev påbegyndt under krigen, men stod først færdig i 1953. Borgmesterkontoret er nabo til den imponerende kommunalbestyrelsessal, hvor traditionen hviler i form af massivt mørkebrunt træ over hele salen. Sneen falder denne vinterdag på Frederiksberg, men overalt ser man små sne-traktorer i gang med oprydningsarbejde på stier og veje. Der er lidt længere mellem traktorerne på den anden side af kommunegrænsen, da dknyts udsendte cykler igennem Vesterbro. Frederiksberg lever på alle områder sit eget liv midt i hovedstaden ved siden af København.

Investeringer i velfærden
Der er mange store investeringer på vej i Frederiksberg på velfærdsområderne. Det er også påtrængt, fordi Frederiksberg vokser med 1.500 til 2.000 mennesker om året. Kommunen er godt i gang med at modernisere eller bygge nye plejehjem for en mia. kr. Det samme gælder for skoleområdet, hvor der er afsat 150 mio. kr. Og på dagtilbudsområdet forbedrer man de fysiske rammer med 100 mio. kr.

Den berømte madordning får også fuld skrue i kommunen. Der er investeret 15 mio kr. i 60 ud af 69 daginstitutioner i byen.

- De første erfaringer viser, at det giver en bedre kvalitet, at institutionerne laver maden selv. Vi får også mere for pengene, når vi kan skære transport og logistik væk. Men ikke mindst det pædagogiske sigte er vigtigt. Det er med til at give gode og sunde vaner. Men naturligvis skal vi også sikre et valg for de familier, som ikke ønsker maden, bare det kan ske uden et stort bureaukrati.

Høj personaleomsætning intet problem
Frederiksberg har på det seneste været nævnt som den kommune i landet, der har den højeste personaleomsætning, men det bekymrer ikke den nye borgmester.

- Frederiksberg er en stor uddannelsesby, derfor er der mange studerende, der i kortere perioder tager et job i kommunen. Personaleomsætningen og mangel på hænder var måske et tema for et år siden, men vi har ingen problemer med at tiltrække arbejdskraft.

- Vi gør dog alligevel en del for at fastholde folk i arbejde. Vi har sørget for flere praktikpladser på SOSU-området, og vi har et faldende sygefravær i kommunen. Der gøres noget.

Rettidig omhu uden ideologi
Når det kommer til god konservativ politik, så er Jørgen Glenthøj meget pragmatisk og realistisk. Regeringen snakker om nulvækst for 2011, hvilket i sig selv gør livet svært for en kommune, der vokser med næsten 2.000 borgere om året.

- Der dukker hele tiden nye behov op. Vi forsøger at udvise rettidig omhu. Vi forsøger at hente en del ind på udbud. Det gør også, at vi har et udbudsindex på 28. Vi er temmeligt ambitiøse på det område, fortæller Jørgen Glenthøj, der pointerer, han bestemt ikke har noget ideologisk forhold til udbud og udlicitering.

For kort tid siden har Frederiksberg da også selv vundet en udlicitering af renovation. Det samme gælder for Frederiksberg Brandvæsen og på flere områder på vej- og parkområdet.

Det grønne hjerte i hovedstaden
Byudvikling og grønne forhold står højt på dagsordenen i Frederiksberg. Nogen gange må det dog gøre ondt for at gøre godt - i 2010 begynder man så småt på byggeriet af tre metro-stationer i Frederiksberg. Miljøet vægtes højt af alle partier i Kommunalbestyrelsen, mener Jørgen Glenthøj, der som den første borgmester i Danmark kan bryste sig af at have de tre første el-lastbiler i folden. Derudover råder kommunen også over 21 elbiler og arbejder kontinuerligt med udbygning af cykelstier.

- Frederiksberg er det grønne hjerte i hovedstaden. Det er vores pejlemærke og gennemsyrer stort set alt, hvad vi arbejder med. Bl.a. er 97 pct. af Frederiksberg forsynet med fjernvarme og i hele kommunen, er alle lyskurve energivenlige LED-lyskurve. Vi er klimakommune og kurve-knækker på elforbrugs-området.

Nytænkning i boligområde
Det nyeste skud på stammen i udvikling af byen er Magnetboligerne i bydelen Flintholm. Hvad gør det attraktivt for de engagerede beboere at flytte ind i et boligområde? Det spørgsmål er omdrejningspunktet for projektet Magnetboliger, som skal munde ud i et nyt designkoncept for alment boligbyggeri.

- Vi skal finde frem til en bredere beboersammensætning, hvor der er fællesaktiviteter og samspil med kunsten.

Der er nemlig også et nyt kultur- og bevægelseshus i støbeskeen i Flintholm og et nyt stort domicil for KPMG.

Fokus på børns sundhed
Bedre end nogen anden har Jørgen Glenthøj tjek på sundheden på Frederiksberg. Han har som mangeårig formand for Sundhedsudvalget indsigt i de mange tiltag, der sket i løbet af de seneste år. Især forebyggelsen er kørt i stilling i kommunen.

Der er oprettet et helt nyt og moderne sundhedscenter, der har fokus på genoptræning og forebyggende tiltag.

- Vi har i kommunen sundhedskoordinatorer, der hjælper folk igennem hele sundhedsforløb. På børne- og ungeområdet (KRAM-kommune - helbredsundersøgelser red.) har vi sundhedsprofiler, som også skal bredes ud til voksne og ældre, forklarer Jørgen Glenthøj.

Man kan også få hjælp til rygestop og kostvejledning. Der er så sige fuld fokus på sundhed og forebyggelse hele vejen rundt. Og der er gang i hjulene. Konservativ kan også stå for en by i bevægelse.

 
Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt