Farligt affald samles i Horsens

Tonsvis af røggasrensningsaffald giver liv på Horsens Havn

HORSENS: Håndteringen af røggasrensningsaffald fra affaldsforbrændinger og varmeværker skaber masser af liv på Horsens Havn, oplyser Horsens Kommune.

- Vi har i 2009 afskibet 70.000 tons affald - det såkaldte røgrensnings produkt. Vi havde kun regnet med 30.000 tons. Med den udvikling er vi ved at nå loftet for, hvad produktionsanlægget kan klare, fortæller havnechef Peter Larsen. 

Siden Bech Gruppen A/S på Horsens Havn i 2008 begyndte at satse på håndtering af røgrensningsprodukter, transporteres et stigende antal tons fra Horsens Havn. Ca. 2000 tons i hvert skib. Årsagen er, at så godt som samtlige kraftvarme værker i Danmark efterhånden vælger at køre affaldet hertil for at sikre en miljømæssig rigtig behandling af affaldet.

Hvis varen skulle transporteres til Norge i lastbiler, ville det betyde, at der skulle køre næsten 2500 lastbiler til Norge om året. Nu fragtes asken i skib. Dette betyder, at der i 2009 er anløbet ca. 35 skibe i Horsens Havn for at afhente røggasrensningsprodukter.

Når affaldet brændes på landets kraftvarme værker, fanges affaldsstofferne i røgen med kalkstøv. Kalken og affaldsstofferne køres til Horsens Havn i pulvertransport biler, hvor det først befugtes på kraftvarme værkerne og senere på Horsens Havn. Dernæst afskibes røggasaffaldet til Norge.

Tidligere anvendte kraftvarme værkerne drikkevand til befugtning af affaldet. Nu er flere og flere værker i stedet for begyndt at anvende forurenet kedelvand til befugtningen.

Ifølge Peter Larsen ligger Horsens Havn ideelt rent logistisk, og derfor vælger kraftvarme værkerne at transportere deres affald til Horsens for videre bearbejdning. Udover mere liv på havnen mindskes CO2 belastningen også væsentligt, når produkterne afskibes fra ét og samme sted.

Ud over de kemiske produkter er Horsens Havns største varegrupper foderstoffer, jernskrot og sandskærver.

Ca. 600 skibe anløber årligt havnen.

ka

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt