Kommune planter 300 hektar ny skov

VandCenter Syd, Odense Kommune og Skov- & Naturstyrelsen køber i samarbejde 316 hektar landbrugsjord for at plante Odenses næste skov. Skovrejsningsprojektet er et af de største i nyere tid i Danmark

ODENSE: Den ny skov skal dels fremtidssikre grundvandet, dels give flere grønne områder nær byen. Aftalen om jordkøbet afgøres endeligt på et møde den 26. januar.

Den nyopkøbte jord vil inden for en kortere årrække blive til ca. 3 km2 nyt offentligt skov- og naturområde ved Elmelund vest for Odense. Arealet kommer fra 21 forskellige landmænd, der frivilligt sælger dele af deres jord til projektet, som er et af de største skovrejsningsprojekter i Danmark i nyere tid.

- Med opkøbet af jorden tager vi et syvmileskridt mod at sikre vores drikkevand for fremtiden, siger direktør Anders Bækgaard fra VandCenter Syd.

- Elmelund er et område med vigtige grundvandsressourcer, hvor vi henter en stor del af Odenses drikkevand. Med dette historisk enestående projekt freder vi jorden og dermed grundvandet fra at blive forurenet med sprøjtegift og lignende.

 Det store projekt har kunnet realiseres på grund af et tæt samarbejde mellem Odense Kommune, Skov og Naturstyrelsen og VandCenter Syd, som har bidraget med at købe en væsentlig del af arealet for på sigt at kunne overdrage det til kommunen og staten. 

Gennem et år har konsulentfirmaet Orbicon – Leif Hansen a/s forhandlet med de nuværende ejere af jorden om at købe arealerne og skaffe erstatningsjord til dem, som ønskede det. Den 26. januar bliver de indgåede jordfordelingsaftaler endeligt godkendt af Jordbrugskommisionen.

Odense Kommune, Skov- og Naturstyrelsen og VandCenter Syd overtager derefter formelt arealerne den 1. februar, men en del af jorden vil blive brugt til landbrugsdrift i endnu et par år, så de tidligere ejere kan nå at omlægge deres produktion. 

- For alle parter er skovrejsningen ved Elmelund et stort skridt i den rigtige retning, siger By- og kulturrådmand Jan Boye (V).

Ud over det kommende skov- og naturområde ved Elmelund er der på sigt planer om at etablere hele 2000 hektar ny skov og natur omkring Odense.

mou

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt