1000 på tredages kurser i at flytte sig

Udviklingsforløb i ergonomi i Holstebros ældreområde i det næste halvandet år skal styrke arbejdsmiljøet

 

HOLSTEBRO: - Medarbejderne i ældreområdet er ofte udsat for tunge løft. Formålet med det udviklingsforløb, vi netop har sat i gang, er at gøre dem bedre til at håndtere de mange løft i løbet af arbejdsdagen. Sikkerhed, forebyggelse og sundhedsfremme skal være en naturlig del af medarbejdernes dagligdag, siger arbejdsmiljøkonsulent i Holstebro Kommune, Jørgen Refslund Poulsen.

Udviklingsforløbet, der har overskriften 'Hvordan flytter vi os?', henvender sig til alle sygeplejersker, sosu-assistenter, sosu-hjælpere m.fl. i kommunens ældreområde. Underviserne i forløbet er ergoterapeuter fra AKON (tidl. BST) og konsulentfirmaet Korslund & Kloster.

- Hver enkelt medarbejder skal igennem et forløb, der strækker sig over tre dage. Første dag indeholder praktisk undervisning i forflytningsteknikker og risikovurdering. Anden dag afprøves teorien i praksis hjemme på den enkeltes arbejdsplads, og den tredje dag afsættes til opfølgning på 'hjemmearbejdet' med fokus på medarbejdernes personlige og arbejdspladsens læring og udvikling.

De enkelte kursushold sættes sammen, så den enkelte medarbejder både deltager med kolleger fra egen arbejdsplads, men også møder kolleger fra andre arbejdspladser. Det giver gode muligheder for at udveksle erfaringer undervejs i forløbet.

- Når medarbejderne er fit for fight, smitter det naturligvis positivt af på den omsorg og pleje, de giver vore mange brugere i Ældreområdet. Så også i forhold til brugerne er det en god og rimeligt billig investering i arbejdsmiljøet at styrke medarbejdernes muligheder for at passe på sig selv i dagligdagen, understreger Jørgen Refslund Poulsen.

Kommunen får økonomisk tilskud fra VEU (Voksen Efter Uddannelse) og Arbejdstilsynet til udviklingsforløbet, der gik i gang i starten af januar.

Foto: Tre medarbejdere fra Beringshaven i gang med kursus i brug af lift til at flytte brugere, så tunge løft undgås. Det er fra venstre social- og sundhedsassistent Hanne Vindum, social- og sundhedshjælper Jeanne Bjerrum (i liften) og social- og sundhedsassistent Pia Damholdt.

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt