Grænsen mellem Solrød og Greve ændret

Ændrer status for 4700 kvm vej
22. JAN 2010 6.29

SOLRØD: Fra 1. januar 2010 er kommunegrænsen mellem Solrød og Greve ændret på Karlstrup Strandvej. Det betyder at ca. 4700 m2 vejareal, der hidtil har ligget i Solrød, overgår til Greve, oplyser Solrød Kommune.

Ændringen sker i forbindelse med renovering af Karlstrup Strandvej, hvor Solrød og Greve kommuner er blevet opmærksom på den uhensigtsmæssige opdeling, som er et levn fra kommunalreform og kommunesammenlægninger i 1970.

Det uhensigtsmæssige forhold bestod i at enkelte ejendomme i Greve Kommune havde vejadgang til veje som blev administreret af Solrød Kommune. Det var administrativt uhensigtsmæssigt og ville over tid kunne afstedkomme en fornemmelse af forskelsbehandling for de borgere, som ikke ville kunne krave vejmyndighedsbehandling i egen kommune.

Ved afslutning af renoveringsarbejdet med Karlstrup Strandvej, vil den nye kommunegrænse blive tydelig, idet vejbelysningen ved kommunegrænsen skifter fra ældre gittermaster i begge sider på grevesiden til Solrød kommunes nye lysmaster i vejens midterrabat.

ka

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt