Når minoritetsbørn skal anbringes

Fælles konference om plejefamilier til børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund
KORT NYT21. JAN 2010 11.48

KØBENHAVN: Servicestyrelsen, Børn & Familier og Københavns Kommunes Videnscenter for Familiepleje afholder fælles konference om plejefamilier til børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund.

Konferencen sætter fokus på, hvordan kvaliteten i anbringelser af børn med etnisk minoritetsbaggrund kan styrkes, og den præsenterer ny viden om forskning, lovgivning og praksis på området nationalt og internationalt.

Der sættes fokus på plejebørn og forældres perspektiver, på erfaringer fra rekruttering af plejefamilier med etnisk minoritetsbaggrund og på kommunernes praksis og erfaringer med anbringelser af børn med etnisk minoritetsbaggrund.

Den anerkendte forsker, Julie Sewlyn, formidler resultaterne af en ny britisk undersøgelse på området. I den afsluttende paneldebat diskuterer Naser Khader (K), Özlem Cekic (SF), PhD Marianne Skytte og Helle Korsholm fra Dansk Socialrådgiverforening om lovgivningen på området er fyldestgørende.

Målgruppen er sagsbehandlere, familieplejekonsulenter og ledere/afdelingsledere i kommuner og organisationer, samt forskere, studerende og andre med interesse for området.
Konferencen afholdes på Hotel Nyborg Strand 26. januar 2010.

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt