Frivillig lektiehjælp - et tilløbsstykke

Furesø fortsætter succes - nu uden støtte fra ministerium

FURESØ: I tre år har frivillige Furesøborgere hjulpet tosprogede børn med lektierne i et integrationsprojekt støttet af staten. Resultaterne er så gode, at lektiecaféen fortsætter i kommunens regi.

To gange om ugen er der hjælpende hænder til låns på Farum Bibliotek. Hver mandag og onsdag eftermiddag slår 25-30 børn sig ned på bibliotekets balkon, hvor en flok frivillige voksne lektiehjælpere står klar til at give dem en hånd med hjemmeopgaverne.

Og dét er noget, der virker. Lektiecaféen i Farum har udviklet sig til en af landets største og mest velfungerende. Lektiecaféen er oprettet som led i et projekt støttet af to ministerier - kultur og integration - og i samarbejde med Dansk Flytningehjælp, og indsatsen retter sig primært mod tosprogede børn.

- Biblioteket tilbyder en lektiehjælp, som mange børn får derhjemme af deres forældre, men som nogle indvandrer- og flygtningeforældre især af sproglige årsager har svært ved at give børnene, siger formand for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget i Furesø Kommune, Helle Katrine Møller (R).

- Jeg ser lektiehjælpen som et stærkt eksempel på den effekt, der ligger i at tænke på tværs og kombinere integrationsindsatsen med frivilligt, socialt arbejde - noget, vi i Furesø Kommune har fokus på i såvel frivillighedspolitikken som i integrationspolitikken.

En forskel for både børn og voksne
Karen Albert, der er pensioneret afdelingsleder på Farum Bibliotek og nu frivillig lektiehjælper, har fulgt projektet tæt gennem gennem de tre år, det har kørt, og hun er ikke i tvivl om, at projektet gør en markant forskel - både for børnene, deres forældre og de 24 frivillige, hvoraf mange har været med lige fra begyndelsen.

- Tilstrømningen har fra begyndelsen været ualmindelig stor, og børnenes faglige niveau bliver mærkbart bedre. Børnene møder trofast op, og flere har et nært forhold til hjælperne. Biblioteket er deres frirum, hvor det er acceptabelt, at både drenge og piger kommer. Her kan de skabe kontakter uden for skolen og institutionerne, og selve luftforandringen er også en fordel for mange af børnene, siger Karen Albert.

Lektiehjælpen i Furesø Kommune fortsætter med biblioteket som drivkraft og med penge, der søges fra kommunens kulturpulje.

ka

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt