Kommuners serviceudgifter stiger

Driftsbudgetter på serviceområdet er steget 1,3 pct.
KORT NYT21. JAN 2010 10.02

Kommunernes nettodriftsudgifter til serviceområdet - som skoler og ældrepleje - er budgetteret til 230,6 mia. kr.

Det svarer ifølge Danmarks Statistik til en real stigning på 1,3 pct. i 2010 i forhold til de budgetterede udgifter sidste år, når der korrigeres for pris- og lønstigninger, men ikke for pålagte meropgaver m.m. i kommunerne.

ka

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt