Brug for samlet handicapindsats

Det Centrale Handicapråd kommenterer på Rigsrevisionens beretning, som blev offentliggjort i dag. Der er brug for mere koordinering, siger formand Ester Larsen
21. JAN 2010 9.32

Rigsrevisionen har i dag offentliggjort sin beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet 2003-2009.

Rigsrevisionens beretning lægger vægt på, at ministerierne har taget mange gode initiativer på uddannelses- og beskæftigelsesområdet for at sikre personer med handicap lige adgang til uddannelse og arbejde. Beretningen nævner samtidig, at ministeriernes generelle indsats på området kunne være mere målrettet for at sikre mainstreaming af handicapperspektivet.

Formand for Det Centrale Handicapråd, Ester Larsen udtaler:

- Jeg vil gerne rose ministerierne for den indsats, som dokumenteres i beretningen. Beretningen viser, at det er en stor og kompleks opgave at sikre personer med handicap lige adgang til uddannelse og arbejde. Det er derfor vigtigt, at handicapperspektivet inddrages i alle led.'

Statsrevisorerne vurderer, at den samlede handicapindsats på statsligt niveau kan styrkes ved en mere koordineret og prioriteret overvejelse af behov, mål og handlingsplaner.

Ester Larsen er helt enig i statsrevisorernes vurdering:

- Jeg mener, vi har brug for en handlingsplan, som kan sikre at udviklingen i indsatsen på handicapområdet følger FN's konvention om rettigheder for personer med handicap.

ka 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt