Hvidovre Hospital har en omfattende spareplan

SYGEHUSFYRINGER Hospitalet står i en af de vanskeligste økonomiske situationer i dets historie. Nu spiller ledelsen ud med en plan, og håbet er uændret behandlingskvalitet
20. JAN 2010 22.31

For første gang skal hospitalet ud i en regulær afskedigelsesrunde. 225 stillinger skal nedlægges for at spare 107 mio. kr. Det fremgår af en handlingsplan, som hospitalets direktion i dag melder ud til samtlige afdelinger på hospitalet.

Senest 9. februar ved afdelingsledelserne, hvordan de vil udmønte besparelserne i deres afdelinger, og hvor mange der reelt vil blive afskediget. Det oplyser hospitalsledelsen.

Hospitalet har haft ansættelsesstop siden juni 2009 , og derfor vil nogle af de 225 vil være stillinger, der i forvejen er ubesatte.

- Hvidovre Hospital vil gøre alt for at undgå, at besparelserne går ud over den basale behandlingskvalitet, men det vil betyde reduceret service. Det kan for eksempel være længere ventetider for patienterne, mens de er indlagt på hospitalet - til undersøgelser og blodprøver. Det vil også betyde, at plejepersonalet får mindre tid til for eksempel at mobilisere ældre medicinske patienter, inden de skal hjem, siger hospitalsdirektør Torben Ø. Pedersen.

Hvidovre Hospitals problemer er opstået, fordi hospitalet ikke har kunnet følge med de krav om øget produktivitet, som er en konsekvens af økonomiaftalerne mellem regeringen og Danske Regioner.

- Det har medført en forventet budgetoverskridelse i 2009 på 70 mio. kr. Hertil kommer de yderligere effektiviseringskrav på sammenlagt fem procent produktivitetsstigning i 2010. Dette er den primære årsag til det store underskud på budgettet. Samtidig har gennemførelsen af fem store fusioner, som er et led i hospitalsplanen for Region Hovedstaden, kostet en betydelig arbejdsindsats for alle på hospitalet, siger Torben Ø. Pedersen.

- Trods stillingsnedlæggelser er hospitalet tvunget til at opretholde produktionen og samtidigt øge omfanget af patientbehandlinger med to procent, ellers vil der komme yderligere besparelser, slutter hospitalsdirektøren.

188 af stillingerne skal nedlægges på selve Hvidovre Hospital - både på matriklen og i de såkaldte udefunktioner, dvs. afdelinger, der hører til under Hvidovre, men geografisk ligger på andre hospitaler. De øvrige skal nedlægges på andre hospitaler, fordi der i forbindelse med hospitalsplanen bliver samlet en række opgaver på Hvidovre Hospital, og man i den forbindelse kan spare stillinger.

mou

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt