Kommune spiller ud med en vision for sine skove

Den skal gavne det rekreative, dyre- og plantelivet, miljøet og den erhvervsmæssige drift af skovene. Visionen er nu ude i offentlig høring

Udvalget for Teknik og Miljø i Mariagerfjord Kommune vedtaget et udkast til en skovvision for de kommunale skove. Visionen er nu i offentlig høring indtil den 18. februar 2010. Udover 'Skovvisionen' er der også kommet rapporten 'Natur i Mariagerfjord Kommunes skove' kan ses på Mariagerfjord Kommunes hjemmeside www.mariagerfjord.dk.

Skovvisionen opstiller to sigtelinjer for den kommunale skovdrift i Mariagerfjord Kommune: 

Dels skal driften styrke og fremme skovenes funktion som rekreative områder til glæde for kommunens borgere og turister. Dels skal driften styrke og fremme skovenes funktion som levested for dyr og planter samt medvirke til et renere miljø. Derudover skal skovdriften, herunder produktion af træ, bidrage økonomisk til den daglige drift af skovene, når det ikke strider med de to hovedformål.

På baggrund af skovvisionen vil kommunen udarbejde konkrete skovplaner for de enkelte skove. Hobro Østerskov indgår som pilotområde i projektet og kommunen vil udarbejde en skovplan for Hobro Østerskov i 2010.

Inden Mariagerfjord Kommune udarbejder en skovplan for Hobro Østerskov, vil kommunen afholde en naturvandring og et borgermøde i april.

Arbejdet med skovrapport, skovvision samt skovplaner er en del af et grønt partnerskabsprojekt om de kommunale skove, som er støttet Skov- og Naturstyrelsen, Mariagerfjord Kommune, Danmarks Naturfredningsforening Mariagerfjord og Grønt Råd. Endvidere vil der blive søgt tilskud fra Friluftsrådet til konkrete natur- og friluftstiltag i Hobro Østerskov.

Når skovplanen for Hobro Østerskov er færdig, vil den danne grundlag for udarbejdelse af skovplaner for de øvrige fire kommunale skove: Linddale, Ravns Graner og Lille Skoven i Hadsund samt Hørby Plantage ved Hobro.

mou

 

 

 

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt