Hidtil største plan for at skaffe beskæftigelse til Nordjyllland

Kompetenceudvikling for 90 mio. kr. skal styrke nordjysk vækst. Startskuddet har netop lydt til den stor koordineret satsning på udvikling af nye kompetencer og flere jobs i Nordjylland

NORDJYLLAND/FREDERIKSHAVN: Siden de varslede afskedigelser af ca. 500 medarbejdere på MAN Diesel i Frederikshavn i august har Frederikshavn Kommune, Region Nordjylland, Beskæftigelsesregion Nordjylland og de nordjyske jobcentre i fællesskab arbejdet på at afsøge mulighederne for at skabe ny beskæftigelse til personer, der er ramt af ledighed i Frederikshavn samt i det øvrige Nordjylland.

Resultatet er en ambitiøs plan, der skal bane vejen for, at nordjyske virksomheder kan gøre sig gældende på nye markeder og dermed få styrket beskæftigelsen. Nu tages det første skridt mod en realisering af planen.

Sammen med Region Nordjylland og de øvrige nordjyske kommuner vil Frederikshavn Kommune investere i alt 90 mio. kr. i en fælles satsning på kompetenceudvikling af den ledige nordjyske arbejdsstyrke. Heraf skal de 58 mio. kr. komme fra EU's særlige Globaliseringsfond, som er ansøgt om støtte til en målrettet indsats inden for branchen ‘fremstilling af maskiner og udstyr'.

Denne branche har været særligt hårdt ramt af finanskrisen og den tiltagende globalisering. De nordjyske kommuner har således i perioden fra den 15. februar 2009 til 15. november 2009 til sammen mistet mere end 1.200 arbejdspladser, hvoraf ca. halvdelen er gået tabt i Frederikshavn.

Det store tab af arbejdspladser inden for maskin- og fremstillingsbranchen giver adgang til at søge midler fra EU's Globaliseringsfond. Fonden støtter, når der sker  masseafskedigelser på 500 ansatte eller flere hos enten enkelte virksomheder eller i regioner inden for brancher, hvor jobs som følge af finanskrisen og den generelle globalisering ikke vender tilbage.

Netop den fælles regionale satsning, der ligger til grund for ansøgning til Globaliseringsfonden, er vigtig ifølge regionsrådsformand Ulla Astman (S), der ligeledes er formand for det nordjyske Vækstforum:

- Det er afgørende, at vi står sammen om en koordineret indsats for øget beskæftigelse i Nordjylland. Og netop nu, hvor vi oplever en lavkonjunktur, er tiden moden til at satse ekstra på kompetenceudvikling for at skabe fornyet vækst, siger Ulla Astman.

Et af fokusområderne i den store nordjyske satsning er den maritime sektor, hvor især virksomhederne i Frederikshavn står stærkt. En del af midlerne, der søges om, skal således bruges til efteruddannelse og kompetenceudvikling af den ledige arbejdsstyrke til de mange service- og energirenoveringsopgaver, der følger i kølvandet af nye skærpede miljøkrav til skibsbranchen.

På den måde kan de eksisterende kompetencer inden for fremstilling af skibsmotorer blive videreudviklet og være med til at skabe nye nordjyske arbejdspladser. Uddannelsesinstitutioner over hele regionen skal være med til at løfte dette og lignende store kompetenceudviklingsforløb, ligesom satsningen er rettet mod ledige fra alle de nordjyske kommuner.

Den nordjyske satsning og ansøgningen til EU's Globaliseringsfond harmonerer godt med vækststrategien i Frederikshavn Kommune. Det vil således blive en regional satsning med en solid lokal forankring. På det maritime felt satser Frederikshavn netop på Green Shipping og potentialet i fremtidige service- og energirenoveringsopgaver inden for skibsbranchen.

Samtidig satser kommunen på kompetenceudvikling og iværksætteri inden for energioptimering og energirenovering i såvel nybyggeri som den eksisterende boligmasse. Det fortæller Frederikshavns borgmester Lars Møller (V):

- Strategien er krystalklar: Vi spiller på to baner, hvor vi i forvejen er stærke - den maritime bane og på banen for energirenovering og energioptimering. Indenfor begge felter har vi virksomheder, der arbejder med udvikling af ny teknologi og nye løsninger.

- Vi har uddannelsesinstitutioner, der er i fuld gang med at udvikle nye målrettede uddannelsestilbud og kvalificeret ledig arbejdskraft, der ved at koble nuværende kompetencer med nye igen vil blive efterspurgt af virksomhederne, siger borgmester Lars Møller.

mou

 

 

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt