EU-støtte til kommunale klima-investeringer

Nye støttemuligheder til kommuner og regioners klimainvesteringer
20. JAN 2010 13.47

SLAGELSE:  Den Europæiske Investeringsbank EIB åbner ELENA med projektstøtte til kommunerne efter 'først til mølle'-princippet, oplyser Slagelse Kommune.

Fokus er rettet mod at gøre det lettere og mere attraktivt at øge investeringerne i bæredygtige energiprojekter. Kommunerne og de lokale aktører har her en central rolle, og et stort antal danske kommuner og byer har allerede taget udfordringen op som klimakommune, eco-city eller energiby.

Covenant of Mayors
I EU-sammenhæng er initiativet 'Covenant of Mayors' vokset frem. I dag er der godt et tusinde europæiske byer, som har tilsluttet sig covenanten. Covenanten - eller 'borgmesteraftalen', som den kan oversættes til, betyder, at byen sammen med de mange andre europæiske byer forpligter sig til at opstille og gennemføre en handlingsplan for bæredygtig energi, så kommunen opfylder målene og endda kan gå længere end 20-20-20 initiativet forudsætter.
Denne handlingsplan betyder, at kommunerne finder bæredygtige løsninger og udvikler projektideer over hele spektret, f.eks. om energirenovering af bygninger, udnyttelse af solenergi, nye transportløsninger, grøn indkøbspolitik, energirigtig adfærd osv.

Programmet for Intelligent Energy Europe lanceres om kort tid for projektansøgninger i 2010. Der er store satsninger i programmet til uddannelsesaktiviteter indenfor energi,
kommunale samarbejdsprojekter mm. På konferencen vil det for første gang i år blive præsenteret hvilke mulige indsatsområder der kan ydes støtte til.

Slagelse Kommune er vært ved en konference om ELENA og Covenant of Mayors. Konferencen afholdes onsdag den 20. januar 2010 kl. 10 - 14:30 på Hotel Frederik II i Slagelse.

EU-Kommissionen og Den Europæiske Investeringsbank vil sammen med Energistyrelsen fortælle om de konkrete projekt- og støttemuligheder. Slagelses borgmester vil fortælle om den konkrete udfordring, de 14 sjællandske kommuner og Region Sjælland står over for, nu hvor de har underskrevet Covenant of Mayors.

Målgruppen er offentlige myndigheder, uddannelsesinstitutioner og rådgivere.

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt