Lille kommune udstationerer medarbejdere i nabokommune

En ny type kommunalt samarbejde har netop set dagens lys - Fanø udstationerer nu ansatte i Varde. Lederen af afdelingen i Varde tror, at andre kommuner vil følge efter med lignende ordninger

FANØ/VARDE: Mandag startede to ansatte hos Fanø Kommune en ny hverdag som udstationerede hos Varde Kommune. Det oplyser Varde Kommune.

For den lille Fanø Kommune har det været vanskeligt at opbygge de tilstrækkelige faglige kompetencer, når det drejer sig om rollen som vejmyndighed og i spørgsmål omkring vej-vedligehold. Og den til tider fagligt krævende byggesagsbehandling kan være svær at håndtere for en meget lille kommune. Et kontorfællesskab med en større og erfaren organisation letter denne proces betydeligt.

- Den ene af de 2 er ansvarlig for Fanøs veje og spørgsmål om vejvedligehold. Den anden tager sig af byggesagsbehandlingen på Fanø. De har begge fortsat myndighedsrollen for Fanø, hvor de også fortsat er ansat, fortæller lederen af Plan og Byg i Varde Kommune, Ivar Sande.

- De udstationeres blot hos os og arbejder herfra, hvor de så kan få den nødvendige faglige sparring hos vore medarbejdere indenfor disse 2 områder. De betaler husleje til os og betaler naturligvis også for den tid, vi bruger på den faglige sparring, siger Ivar Sande.

Selv om de to Fanø-ansatte nu dagligt møder ind i Varde, vil borgerne på Fanø ikke komme til at mærke noget til forandringen. Der vil fortsat være mulighed for møder med de 2 på Fanø og online.

- For de 2 medarbejdere fra Fanø bliver det rart at få et fagligt netværk at sparre med. Når valget er faldet på os, hænger det sammen med, at vi har meget velfungerende afdelinger på disse områder, samt at vi også er en meget stor sommerhuskommune.

- Jeg tror, at vi fremover vil se en del flere kommuner benytte sig af denne model for samarbejde - således at hver enkelt kommune ikke nødvendigvis selv rummer den totale ekspertice indenfor alle områderne, fortæller Ivar Sande.

mou

 

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt