Trivselen har fået et nøk opad

Tre ud af fire ansatte i Roskilde Kommune vil anbefale andre at søge arbejde i kommunen, viser ny undersøgelse af trivselen. Måske spiller den økonomiske krise ind

ROSKILDE: Den helt overvejende tendens i forhold til en tilsvarende undersøgelse i 2007 er fremgang på alle de områder, der er spurgt om. Medarbejderne er generelt tilfredse, og trivslen har fået et nøk op ad skalaen, oplyser kommunen.

Hele 75 pct. af medarbejderne vil anbefale andre at søge arbejde i Roskilde Kommune. Kun fire pct. er negative, mens resten er hverken-eller. 82 pct. kan se sig selv arbejde i kommunen i fremtiden, mens 15 pct. er neutrale og kun tre pct. uenige heri. Det er nogle af hovedlinjerne i en ny, stor undersøgelse af trivselen blandt alle de godt 6000 medarbejdere, kommunen netop har offentliggjort.

- Vi har arbejdet målrettet med kommunen som en attraktiv arbejdsplads. Indadtil med personalepolitiske initiativer, fx en sundhedsordning for medarbejderne, og i forhold til omverdenen som en arbejdsplads med meningsfulde jobs. Det er uden tvivl væsentlige årsager til, at vi har fået flotte karakterer i den nye undersøgelse. Jeg tror også, resultatet er påvirket af, at vi nu alle har lagt kommunesammenlægningen bag os. Så skal man selvfølgelig heller ikke være blind for, at den økonomiske krise spiller ind, fordi arbejdsmarkedet er mere usikkert, siger kommunaldirektør Henrik Kolind.

Undersøgelsen er udsendt til 6.003 medarbejdere, og 82 pct. har svaret. Det er en meget høj svarprocent og en stigning fra 2007, hvor 75 pct. svarede.

- Medarbejderrepræsentanterne anerkender den positive udvikling i trivslen blandt medarbejderne i kommunen, men er dog opmærksom på, at det opstillede trivselsmål ikke er helt nået. Vi er glade for, at medarbejderne er tilfredse med deres arbejde, at de oplever arbejdet som meningsfuldt og at de er gode til at give hinanden en hjælpende hånd. Samtidig viser undersøgelsen, at der stadig ligger en udfordring i, at mange oplever, at der ikke er overensstemmelse mellem de opgaver som skal løses og den tid der er til rådighed. En udfordring som der til stadighed må arbejdes videre med, siger medarbejderrepræsentant og næstformand i Hovedudvalget Niels Thulin.

- Undersøgelsen viser, at der hvor der har været lagt en særlig indsats i de sidste to år, har det båret frugt. Vi kan fx se, at medarbejdernes kendskab til personalepolitikken er blevet markant forbedret. Der er også ros til arbejdspladsens fleksibilitet, når det kniber med at få arbejdslivet og familielivet til at hænge sammen. Men der er der stadig plads til forbedringer. Der skal fx gøres en indsats, så flere får gennemført medarbejderudviklingssamtaler hvert år, siger kommunaldirektør Henrik Kolind.

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt